Pepeke ʻAike ʻO

Noʻeau Warner Guidelines

ʻIke loa:

Hōʻole:

Nīnau:

ʻO Kauʻi ke kumu

ʻAʻole ʻo Kauʻi ʻo ke kumu.

ʻO wai ka inoa o kou makuahine?

ʻO wai kēlā mokupuni?

ʻO wai kēlā hale ʻaina?

ʻO wai kēlā puke?

ʻO wai kēlā iʻa?

ʻO wai kēia pō?

ʻO ka mea hea ke kumu?

ʻO ka Pōʻahia kēia?

ʻO ka lā ʻehia kēia?

ʻO ka mahina hea kēia?

ʻO ka makahiki hea kēia?

Kaleikoa Explanation

*O wai

____ Wai
ʻO wai, Na wai, Aia iā wai..

Examples

Palapala