Pepeke ʻAike He

Noʻeau Warner Guidelines

ʻIke loa:

Hōʻole:

Nīnau:

He manini kēia.

ʻAʻole kēia he manini.

He aha kēnā?

He aha kāu hana?

He aha ke ʻano o kēlā iʻa?          (He manini ke ʻano o kēla iʻa.)

He aha ka inoa o kēlā iʻa?          (He manini kona inoa.)

Kaleikoa Explanation

Examples

Palapala