I mea aha kēia?

Noʻeau Warner Guidelines

Nīnau:

Pane:

I mea aha kēia?

I mea e kākau ai.

Kaleikoa Explanation

Examples

Palapala