Pepeke Helu Oʻa

Noʻeau Warner Guidelines

ʻIke loa:

Nīnau:

Hoʻokahi hake o ke kāne.

ʻEhia hale o ke kāne?

ʻEhia makahiki o ke keiki?

Kaleikoa Explanation

*Pepeke heluna oʻa

He ʻekolu a Luika keiki i kēlā manawa
I kēia mau lā ‘a’ohe a mākou aniani kilohi ..

*He helu kikino

He ʻelua māhele

Examples

Palapala