Kālele Henua

Noʻeau Warner Guidelines

ʻIke loa:

 

 

Hōʻole:

 

 

Nīnau:

Ma ke kula ʻo ia.

I ka lā ʻāpōpō ka pāʻina.

Iaʻu nā kikiki.

ʻAʻole ʻo ia ma ke kula.

ʻAʻole ka pāʻina i ka pō nei.

ʻAʻole iaʻu nā kikiki.

Ma hea ʻo ia?

I hea?

I ka manawa hea?

Ma ka “ʻaina” hea?

I ka Pōʻahia?

I ka hola ʻehia?

I ka makahiki hea?

I ka mahina hea?

Iā wai?

Kaleikoa Explanation

ma laila ke kapuahi wahie,

Wikiō

Examples

Palapala