Kālele Nonoʻa

Noʻeau Warner Guidelines

ʻIke loa:

 

Hōʻole:

 

Nīnau:

Naʻu kēia mea.

No Lei kēnā pāpale.

ʻAʻole naʻu kēnā mea.

ʻAʻole no Lei kēia pāpale.

Na wai ka ʻīlio ʻeleʻele?

No wai kēia mau hale?

No wai ke kuleana?

No wai ka hewa?

No hea mai ʻoe?

No ke aha kēlā pāʻina?

Kaleikoa Explanation

*Kālele ʻākena

ʻĀkena – nona ke kuleana, nāna ka hana

Na wai
Naʻu
Nāu
Nāna
Na lākou
Na Keola
Na ka makua kāne
Na haʻi

Wikiō

Examples

Palapala