Kālele Kūmua

Noʻeau Warner Guidelines

ʻIke loa:

Hōʻole:

Nīnau:

Mai Niʻihau mai ka moku.

ʻAʻole mai Niʻihau ka moku.

Mai hea mai ka moku?

Mai ka hale kūʻai hea mai kēia lole?

Maiā wai mai kēia makana?

Kaleikoa Explanation

*Mai abc a def

Mai kekahi paia a  kekahi paia

Wikiō

Examples

Palapala