Pepeke Painu Akula

Noʻeau Warner Guidelines

Ua PAINU akula

Ua kū ʻo Kalei a puka akula i waho.

Kaleikoa Explanation

Wikiō

Examples

Palapala