Pepeke + Kuʻa

Noʻeau Warner Guidelines

i PAINU PIKO

i ʻole e PAINU PIKO

o PAINU PIKO

a PAINU PIKO

ke PAINU PIKO

E hele mai i ʻike pono au i kou mau maka.

Whana i ka haʻawina i ʻole e huhū ke kumu iā ʻoe.

Mai hana pēlā o ʻehu kou lima i ka pahi.

E kali ʻoe a kani ka pele.

I koʻu wā kamaliʻi, ke huhū ʻo Pāpā, makaʻu mākou.

Kaleikoa Explanation

a painu

E kali ʻolua a hiki i koʻu hoʻi ʻana mai.
ʻAʻole paha ʻo Kimo i haʻi i nā keiki a pau.
E hiamoe ana lāua a lohe ʻia ke kani a ka moa.

A pau kēlā…

he HELU a ʻoi/emi

I ka pō nei, ua heluhelu ʻia nā ʻaoʻao he 500 a ʻoi
He ʻiwakālua a emi paha haumāna o kaʻu papa ʻōlelo Hawaiʻi
I ka huakaʻi ʻana aku i Las Vegas, ua lilo kāna kālā he $5,000 a ʻoi aku

He 80 a ʻoi aku mau kānaka i make i ka ulia pōʻino

Nā Kuʻa

o painu
o hōʻeha ʻia kou kua
o haʻalele ʻo Pua iā Maui

o nui ka pilikia

a painu
a hiki i ka hola ʻelima
a helu ʻia nā kānaka

a puka mai ka lā

i painu
i loaʻa ke kālā i ka ʻohana
i kanu ʻia ka loʻi i ka manawa kūpono

i ʻole e huikau nā haumāna

ke painu
ke mākaukau ʻoukou
ke lohe ʻia kou inoa

ke puhi i ka paka

E kōkua mai o huhū kou makuakāne iā kāua
E kōkua mai a pau kāna haʻawina
E kōkua mai i mapopo iā ia ka haʻawina nui

E kōkua mai ke hiki mai i ke kulanui

I hiki iā Luika ke kōkua iā ia

ua ‘oki ‘o ia i ho’opōkole i kēlā lole i ku ia’u.

i painu / i ʻole e painu (kuʻa)

a. I nui ke kālā, mai kūʻai i nā mea hūpō!
b. E kamaʻilio ʻolu i ʻole e hakakā.
c. Holo au i kēlā me kēia lā i ola pono koʻu kino.
d. Come close so that you can hear.
e. We brought pizza so the girls would not be hungry.

f. Pound the taro very hard so it will be soft

E ʻole…

He ʻōlelo ʻikioma.

1) “A e ʻole ʻo Punia i kēlē au kahiko o ka ʻāina, e lanakila ai nā kānaka
lawaiʻa i kēia mau lā.” ʻO ia hoʻi, inā ʻaʻole i loaʻa ʻo Punia i kēlā au
kahiko o ka ʻāina, ʻaʻole e lanakila nā kānaka lawaiʻa i kēia mau lā.

2) ʻIke ʻoe i kou hoaaloha ma kaʻe o ke alanui a ua pilikia kona kaʻa. Hoʻoku
ʻoe i ke kaʻa a kōkua aku iā ia ma ka hoʻihoʻi ʻana iā ia i kona hale. A
ʻōlelo maila ʻo ia iā ʻoe, “E ʻole nō ʻoe, ʻaʻole au paʻa ma ke alanui!” A ʻo
ka manaʻo hoʻi, inā ʻaʻole nō ʻoe i hele mai a kōkua mai iaʻu, a laila, aia nō
paha au ma kaÿe o ke alanui.

3) “E ʻole ʻo Kamehameha, lōkahi nā mokupuni o kēia paeʻāina nei.” ʻO ia
hoʻi, inā ʻaʻole i naʻi ʻo Kamehameha i nā aupuni o kēia paeʻāina, ʻaʻole
paha i lōkahi nā mokupuni o Hawaiʻi.

4) “E ʻole kou mau mākua, loaʻa mai ʻoe.” ʻO ia hoʻi, inā ʻaʻole i loaʻa kou mau
mākua, a laila, ʻaʻole ʻoe i hānau ʻia a ʻaʻole ʻoe ma ʻaneʻi.

Examples

Palapala