…a hiki i…

Noʻeau Warner Guidelines

a hiki i KIʻA

a hiki i KIʻA PEPEKE

E hele ʻoe a hiki i ke kahawai

E hele ʻoe a hiki i ka pau ʻana o ke kula.

Kaleikoa Explanation

Wikiō

Examples

Palapala