Pepeke Henua Painu

Noʻeau Warner Guidelines

ʻIke loa:

Aia ʻo ia ke ʻai nei.

Kaleikoa Explanation

Wikiō

Examples

Palapala