Nā PAINU KIKOʻĪ E Makaʻala Ai

Noʻeau Warner Guidelines

HAMANI

haʻalele

Ua haʻalele ke keiki iā Oʻahu no Kauaʻi.

HEHELE

hele

Ua hele ke keiki mai Oʻahu i Kauaʻi.

Ke kū nei ʻo ia i luna.

*Ke kū i luna nei ʻo ia.

ʻAʻANO

Loaʻa

ʻIke loa:

Hōʻole:

Lilo

ʻIke loa:

Hōʻole:

Lilo

ʻIke loa:

Hōʻole:

Hiki (+ HAMANI/HELHELE)

ʻIke loa:

Hōʻole:

Hiki (+ ʻAʻANO/ʻIAE)

ʻIke Loa:

Hōʻole:

Maopopo

ʻIke loa:

Hōʻole:

Pau

ʻIke loa:

 

Hōʻole:

Puni

ʻIke loa:

Hōʻole:

Koe

ʻIke loa:

Hōʻole:

 

Ua loaʻa ʻo ia i ka mākaʻi

ʻAʻole ʻo ia i loaʻa i ka mākaʻi.

 

Ua lilo kaʻu kālā i kēlā keiki nui.

ʻAʻole i lilo kaʻu kālā i kēlā keiki nui.

 

Makemake ʻo ia i lilo i pailaka mokulele.

ʻAʻole ʻo ia makemake e lilo i pailaka mokulele.

 

Hiki iaʻu ke kōkua iā ʻoukou.

ʻAʻole hiki i ke kumu ke hele me ʻolua.

 

Hiki ke wela kou lima i ke ahi.

ʻAʻole hiki ke ʻai ʻia kēia ʻano melehune.

 

Maopopo iaʻu ke kumu o kona make ʻana.

ʻAʻole maopopo iaʻu kona inoa.

 

Ua pau ka haʻawina (iaʻu).

Ua pau kaʻu haʻawina (iaʻu).

ʻAʻole i pau ka haʻawina (iaʻu).

 

Ua holo nā keiki a puni ka hale.

ʻAʻole lākou i hele a puni kēlā ʻāina.

 

U hana mākou i nā mea a pau. koe kēia.

ʻAʻole i koe hoʻokahi kanaka.

Kaleikoa Explanation

Examples

Palapala