He Keu Aku

Noʻeau Warner Guidelines

ʻIke loa:

He keu aku kēia keiki a ka ʻoluʻolu.

Kaleikoa Explanation

Wikiō

Examples

Palapala