Nā Kāhulu

Noʻeau Warner Guidelines

Kāhulu Hua ʻŌlelo (KIKINO)

…ka wahine uʻi…

Kāhulu Hua ʻŌlelo (PAINU)

Ua hele ʻāwīwī lākou.

Ua hele koke ʻo ia.

Kāhulu ʻAwe Hoahana (PAINU)

me ka ʻAʻANO

me ke KIKINO ʻole

Ua hele ʻo ia me ka ʻāwīwī.

Ua hele ʻo ia me ka lole ʻole!

Kaleikoa Explanation

Wikiō

Examples

Palapala