KĀHULU PEPKE PIKO HOU Kikoʻī

Noʻeau Warner Guidelines

(Like nō nā Māka Painu me ko nā KP PIKO HOU ʻOLE o luna)

He aha kāu i PAINU ai?

 

ʻEhia MEA a Kapua i PAINU ai?

ʻEhia āna MEA i PAINU ai?

ʻAʻohe MEA a ka wahine i PAINU ai.

ʻAʻohe aʻu MEA e PAINU ai.

(He) Nui nā MEA a ke kumu i PAINU ai.

He aha kāu i hana ai i nehinei?

He aha ka mea āu i hana ai?

ʻEhia lei a Kapua i kūʻai aku ai?

ʻEhia āna iʻa i ʻai ai?

ʻAʻohe lei a ka wahine i hana ai.

ʻAʻohe aʻu mea e hana ai.

He nui nā iʻa a ke kumu i kaha ai.

He nui kaʻu mau iʻa i ʻai ai.

Kaleikoa Explanation

Wikiō

Examples

Palapala