Maliʻa paha, PEPEKE

Noʻeau Warner Guidelines

ʻIke loa:

Maliʻa paha, ua hele ʻo Kahulu i kahakai.

Maliʻa paha, he kāne ʻo ia.

Kaleikoa Explanation

Wikiō

Examples

Palapala