No Ka Mea

Noʻeau Warner Guidelines

no ka mea, PEPEKE

Ua hoʻi ʻo ia no ka mea ua lohe ʻo ia i ka nūhou.

Nā Māka Painu

i PAINU ai

e PAINU nei

e PAINU ana

e PAINU ana

A I ʻOLE ana e PAINU ai

e PAINU ai

 

 

 

Ma ka hale ʻaina ʻo ia e ʻai ana.

Ma ka hale ʻaina ana ʻo ia e ʻai ai.

Nā Nīnau

Manawa:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kahi:

Āhea

Ināhea

I ka manawa hea

I ka makahiki hea

Mai ka makahiki hea

Ma ka mahina hea

I ka Pōʻahia

I ka lā ʻehia

I ka hola ʻehia

 

I hea

Ma hea

Mai hea mai

Maiā wai

Me wai

Kaleikoa Explanation

Wikiō

Examples

Palapala