A ME

Noʻeau Warner Guidelines

a me + MEMEʻA

ʻO Lei a me Nani nā kumu.

Ua ʻike au i ʻelua iʻa a me ʻekolu maiʻa.

Ua hele ʻo Kale a me ke kumu.

Maikaʻi ka ʻau ʻana a me ka heʻe nalu ʻana.

Kaleikoa Explanation

Wikiō

Examples

Palapala