Hoakāka

Noʻeau Warner Guidelines

Piko:

ʻAwe Lauka:

Ua hele mai ke kumu ʻo Kalaekea.

Ua ʻike mākou i ke kumu iā Kalei.

Kaleikoa Explanation

Wikiō

Examples

Palapala