Nā PAPANI

Noʻeau Warner Guidelines

au
kāua
kākou
māua
mākou
ʻoe
ʻolua
ʻoukou
ia
lāua

lākou

1
2
3
2   (ʻaʻole ʻoe)
3   (ʻaʻole ʻoe)
1
2
3
1
2

3

Nā PAPANI + IʻOA/KIKINO

māua ʻo Kauhi

māua me Kauhi

ʻolua ʻo ke kumu

ʻolua me ke kumu

Kaleikoa lāua ʻo Kahele

Maui lāua me Oʻahu

Kaleikoa Explanation

Wikiō

Examples

Palapala