Ka Mua O Ka Mea

Noʻeau Warner Guidelines

…ka mua o ka hale…

…ka mua o ka hale…

…ka lua o ke keiki…

…ke ono o ke ʻiole…

…ka iwa o ka puaʻa…

…ka ʻumi o ka ʻīlio…

…ka ʻumikūmākahi o ka manō…

Kaleikoa Explanation

Wikiō

Examples

Palapala