Pākahi

Noʻeau Warner Guidelines

pākahi, pālua, pākolu, pāʻumi, pāhaneli, pākaukani,…

ʻIke loa:

 

 

Nīnau:

Ua hele pālua lākou.

Ua hui au me lākou pākahi a pau.

Pālua kēia i kēlā.

Pāhia?

Kaleikoa Explanation

Wikiō

Examples

Palapala