Nā Kaʻi

Noʻeau Warner Guidelines

Kikoʻī

ke/ka

kekahi

kekahi (mau)

kēia

kēia (mau)

kēlā

kēnā

kēlā MEA kēia MEA

kēlā me kēia MEA

Eia ka hale o Kaipo.

Ua kūʻai ʻo ia i nā hale ʻelua o Lani

Ua ʻike au i kekahi ʻīlio mākuʻe.

Ua ʻike ʻo ia i kekahi mau ʻīlio pupuka.

Nani kēia.

Pupuka kēia mau ʻīlio.

Makemake au i kēlā kaʻa.

He aha kēnā?

Ua hiki mai kēlā kanaka kēia kanaka.

Ua hiki mai kēlā me kēia kanaka.

Kikoʻī ʻole

ke/ka

 

he

he (mau)

i KIKINO (ʻAwe Lauka)

i mau KIKINO (ʻAwe Lauka)

ʻOno au i ka hau kalima.

Makemake au i ka heʻe nalu.

He pōpoki kāna.

He mau pōpoki kāna.

Ua kūʻai ʻo ia i puaʻa

Ua kūʻai ʻo ia i mau puaʻa.

Kaleikoa Explanation

He kikino ko/kā ABC

ma kahi paha o ka ʻumi oʻu makahiki i kēlā manawa, he muʻumuʻu ko Kūkū Mā..

I kikino/ i mau kikino

Kiʻi ʻo iai pola wai

…hana i wai,

Ho’olilo ʻia kēlā wahi i wahi kanu
no ka ‘ohana.

Wikiō

Examples

Palapala