Nā Kaʻi Oʻa

Noʻeau Warner Guidelines

Kinoʻō

koʻu (hale)
kou
kona
ko mākou
ko Lei
ko Niʻihau
ko laila
ko ke kumu

ko koʻu kupuna

Kinoʻā

kaʻu (puaʻa)
kāu
kāna
kā lākou
kā Kauʻi
kā nā haumāna

kā koʻu kupuna

Kaleikoa Explanation

Wikiō

Examples

Palapala