Kālele Kūlana Painu

Noʻeau Warner Guidelines

ʻIke loa:

Ma Kauaʻi i hele ai ke kumu.

Nā Māka Painu

i PAINU ai

e PAINU nei

e PAINU ana

e PAINU ana

A I ʻOLE ana e PAINU ai

e PAINU ai

 

 

 

Ma ka hale ʻaina ʻo ia e ʻai ana.

Ma ka hale ʻaina ana ʻo ia e ʻai ai.

Nā Nīnau

Manawa:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kahi:

 

 

 

 

 

Hoahana:

 

 

 

 

Kumu:

Āhea

Ināhea

I ka manawa hea

I ka makahiki hea

Mai ka makahiki hea

Ma ka mahina hea

I ka Pōʻahia

I ka lā ʻehia

I ka hola ʻehia

 

I hea

Ma hea

Mai hea mai

Maiā wai

Me wai

 

Pehea

Ma ke ʻano hea

Me ke aha

Me wai

 

No ke aha

I ke aha

Kaleikoa Explanation

Kālele Kūlana

Ma hea e noho nei kāu mau keiki?
Aia ma ka lumi kuke e peʻe nei nā keiki.
Ma Molokaʻi e noho ana ʻo Kahekili i ia wā.
Peia e ho’ike’ike ‘ia ai ka inoa po ma ka moe’uhane mai ko kakou ‘ao’ ao,…

Examples

Palapala