Nā MEMEʻA

Noʻeau Warner Guidelines

HAMANIHAMANIPIKOʻAWE LAUKA
Inuʻo Kaipoi ka wai
HEHELEHEHELEPIKOʻAWE HENUA
Heleʻo iai ke kula.
ʻAʻANOʻAʻANOPIKOʻAWE ʻĀKENA ʻAʻANO
Hauʻolika māmāi ke keiki.
ʻIAEʻIAEPIKOʻAWE ʻĀKENA ʻIAE
ʻIke ʻiake kumue nā haumāna.
KIKINOKAʻIKIKINOKĀHULU
kawahineuʻi

Kaleikoa Explanation

Examples

Palapala