Whens Like ʻOle

Noʻeau Warner Guidelines

Kaleikoa Explanation

Aia nō ABC ke painu nei

Aia nō ABC ke painu nei (still yet)
Aia no ‘o ia ke hele nei i ke kula.

She is still going to school

Aia nō PIKO ke painu nei

Aia nō ʻo ia ma ʻaneʻi.
Aia nō kona mau kūpuna ke ola nei ma loko o ke awāwa.

Aia nō paha ka heiau ke kū nei?

a painu

E kali ʻolua a hiki i koʻu hoʻi ʻana mai.
ʻAʻole paha ʻo Kimo i haʻi i nā keiki a pau.
E hiamoe ana lāua a lohe ʻia ke kani a ka moa.

A pau kēlā…

A painu (when)

A pau ka ʻai ʻana

Examples

I loa no

a. I loa nō a wehe ʻia ka puka…
b. I loa nō ʻo ia a haʻalele i kēlā lumi…
c. I loa nō a loaʻa kaʻu kālā…
d. As soon as the car was sold…
e. No sooner had his name was called…

f. As soon as she found the letter…

ʻAukelenuiaʻīkū

I nānā aku ka hana o Keola

Ua like ka manaʻo o kēia māmala ʻōlelo me ka manaʻo o “I ka nānā ʻana o
Keola…”, “I ka manawa a Keola i nānā ai…”, a me “iā Keola i nānā ai…”

E nānā i nā laʻana ma lalo iho:

– Ua komo mai ʻo Lei i ka lumi, a i nāna aku ka hana…
– Ua komo mai ʻo Lei i ka lumi, a i kona nānā ʻana aku…
– Ua komo mai ʻo Lei i ka lumi, a i ka manawa āna i nānā aku ai…
– Ua komo mai ʻo Lei i ka lumi, a iā ia i nānā ai…
– I hoʻolohe aku ka hana, ua lohe nā keiki i nā manu.
– I ka hoʻolohe ʻana aku, ua lohe nā keiki i nā manu.
– I ka manawa a nā keiki i hoʻolohe aku ai, ua lohe i nā manu.
– I nā keiki i hoʻolohe aku ai, ua lohe i nā manu.

ʻaʻole e kala wale
ʻO ka manaʻo o “kala” ʻo ia ka lōʻihi loa o ka manawa. A he mea maʻa mau ka
hahai ʻia ʻana o “kala” me nā huaʻōlelo ʻo “loa”, “wale”, a me “kahiko”. Inā
kau ka huaʻōlelo ʻo “ ʻaʻole” ma mua o “kala”, a laila, ʻo ka manaʻo, ʻo ia hoʻi,
ʻano lōʻihi ka manawa.
– “ ʻAʻole i kala ka noho ʻana o nā Haole ma ʻaneʻi.” ʻO ia hoʻi, ua noho ka poʻe
Haole ma ʻaneʻi no ka manawa lōʻihi, nā makahiki he nui wale.
I piʻi ʻoe a loaʻa ko kaikaina…
Ua like ka manaʻo me “Ke piʻi ʻoe a loaʻa ko kaikaina…”
E hoʻohālikelike i nā laʻana:

– I hele ʻoe i ka halekūʻai, e kūʻai i ke koloaka.
– Ke hele ʻoe i ka halekūʻai, e kūʻai i ke koloaka.
– I ʻike ʻoe i kou māmā, e aloha aku iā ia.
– Ke ʻike ʻoe i kou māmā, e aloha aku iā ia.

Punia

I hākālia nō a…
He ʻōlelo ʻikioma. E hoʻohālikelike mai i na laʻana ma lalo iho:
1) a) I hākālia nō a hala nā manō ma kēlā wahi, ua pakele ʻo Punia.
e) I nā manō nō a hala ma kēlā wahi, ua pakele ʻo Punia.
2) a) I hākālia nō a komo mai ʻo ia i ka lumi, ua hoʻomaka ʻo ia e uē.
e) Iā ia nō a komo mai i ka lumi, ua hoʻomaka ʻo ia e uē.
3) a) I hākalia nō a kāhea aku ʻo Kaleo, ua pane mai ʻo Kanani.
e) Iā Kaleo nā a kāhea aku, ua pane mai ʻo Kanani.
4) a) I hākālia nō a kūʻai ʻia ke kanakē, ua pau i ka ʻai ʻia.
e) I ke kanakē nō a kūʻai ʻia, ua pau i ka ʻai ʻia.

Palapala