Idioms

Noʻeau Warner Guidelines

Kaleikoa Explanation

Wikiō

Examples

ʻAukelenuiaʻīkū

Kainō, ua hele ʻoe

He ʻikioma. E hoʻohālikelike mai i nā laʻana ma lalo iho:

– Kainō, ua hele ʻoe i ke kula.
– Ua manaʻo au, ua hele ʻoe i ke kula.
– Kainō, ʻaʻole e hiamoe ana ʻo Kapua.
– Ua manaʻo au, ʻaʻole e hiamoe ana ʻo Kapua.

nānā wale nō ka ʻeha
ʻO ka manaʻo o ia ʻōlelo, ʻo ia hoʻi, nāna wale nō ka hōʻeha ʻana aku, ʻo ia wale
nō ke kanaka nāna e hōʻeha.
E nānā mai i ka laʻana ma lalo iho:

– “Kuʻi aku ʻo Kalima iā Kaleo, a nāna wale nō ka ʻeha.”
Inā e hakakā ana ʻo Kalima me Kaleo a ʻoi aku ka ikaika a mākaukau o
Kalima ma mua o Kaleo a e lanakila ana nō ʻo Kalima no ka mea ua ʻeha nō ʻo
Kaleo, na Kaleo ka hōʻeha iā Kaleo, nāna nō e hōʻeha.

ʻAʻole o kana mai kona lele.

He ʻikioma kēia. ʻO ka manaʻo, ua nui kona lele ʻana.

E hoʻohālikelike mai i nā laʻana:

– ʻAʻole o kana mai kāu hana!
– Nui kāu hana!
– ʻAʻole o kana mai ka uʻi!
– Nui ka uʻi!

Punia

I hākālia nō a…

He ʻōlelo ʻikioma. E hoʻohālikelike mai i na laʻana ma lalo iho:

1) a) I hākālia nō a hala nā manō ma kēlā wahi, ua pakele ʻo Punia.
e) I nā manō nō a hala ma kēlā wahi, ua pakele ʻo Punia.

2) a) I hākālia nō a komo mai ʻo ia i ka lumi, ua hoʻomaka ʻo ia e uē.
e) Iā ia nō a komo mai i ka lumi, ua hoʻomaka ʻo ia e uē.
3) a) I hākalia nō a kāhea aku ʻo Kaleo, ua pane mai ʻo Kanani.
e) Iā Kaleo nā a kāhea aku, ua pane mai ʻo Kanani.

4) a) I hākālia nō a kūʻai ʻia ke kanakē, ua pau i ka ʻai ʻia.
e) I ke kanakē nō a kūʻai ʻia, ua pau i ka ʻai ʻia.

ʻĀina polikua a Kāne

He wahi ma ʻō aku o ke ʻalihi lani, kahi e hālāwai ai ka lani me ka moana; he
wahi hoʻi ma ʻō aku o ka lewa lani. Ke hele ke kanaka i ka ʻāina polikua, ʻaʻole
ʻo ia e hoʻi hou mai. He ʻōlelo kahiko ia no kahi e hele ai ke kanaka ma hope o
kona make ʻana.

Palapala