He Nani

Noʻeau Warner Guidelines

Kaleikoa Explanation

Wikiō

Examples

Punia

He nani ia / Nani ia
He ʻōlelo ʻikioma. Ua like nō kona manaʻo me ka manaʻo o ʻOiai.
1) a) He nani ia, ua hele ʻo ia i ka ʻāina ʻē…
e) ʻOiai, ua hele ʻo ia i ka ʻāina ʻē…
2) a) He nani ia, he mau ʻelemkule lākou i kēia manawa…
e) ʻOiai, he mau ʻelemākule lākou i kēia manawa…

Palapala