Nei/Ala

Noʻeau Warner Guidelines

Kaleikoa Explanation

nei / ala (lā)

ʻO ia nei ka mea e kōkua mai ana iaʻu
Mai haʻi aku iā ia ala!
E lākou nei, e hoʻomaopopo i kaʻu mea e hōʻike aʻe ai.

Na ia ala paha kēnā mea hou i loaʻa iā ʻoe?

Wikiō

Examples

E Unuhi Mai

nei / ala (lā)

  1. He (near) should not tell her (away).
  2. Keola is here (near) and Pua is over there (away).
  3. It was her (near) who called out to them (away).
  4. Why did she (away) yell at us (3, excl.) (near).

Cinikalela

ko ia nei / ko ia ala, kā ia nei / kā ia ala

a. He aha kā ia ala e makemake nei?
b. Na ia nei e alakaʻi iā mākou.
c. ʻEhia a ia ala moʻopuna?
d. Her eyes are really green.
e. Why did Kimo her house?

f. He has many books.

 

 

Palapala