Painu ana

Noʻeau Warner Guidelines

Kaleikoa Explanation

Ho’ea mai ana

hoʻea mai ana kona kaikoʻeke

Wikiō

Examples

Palapala