ʻUmi: Mokuna ʻEwalu

Ko ʻUmi Noho Aliʻi ʻAna

ʻO ka pau nō kēia i ka luku ʻia o Hākau ma, a ua pau nā aliʻi a me kahu, a me kahu ʻāʻīpuʻupuʻu, a ʻo nā mea kaua a ka ʻoihana ua pau aʻe i nā koa o ʻUmialīloa, a ʻo aliʻi a me nā poʻe kaukaualiʻi a me ke aloaliʻi a pau i piʻi i ka malu koʻi, a i ka lohe ʻana, ua pau i ka luku ʻia ke aliʻi ʻo Hākau, ua kipi ʻo ʻUmi i ke aupuni, a ua pau i ka luku ʻia ʻo lalo o Waipiʻo, a ʻo nā keiki aliʻi o Kona, ua pau aku i ka mahuka i Kona, a pēlā ko Kaʻū, ko Puna, a me ko Hilo, a hiki akula i ko lākou poʻe mākua aliʻi, a ua kipi like aʻela lākou i ke aupuni, a kūʻokoʻa ko Kona, a me ko Kaʻū, a me ko Puna, a ʻokoʻa ko Hilo, a ʻokoʻa ko Kohala.

A pau i ka luku ʻia ke aliʻi mōʻī ʻo Hākau, a me kona poʻe aliʻ i, me kona ʻaialo, me ka hoʻomāinoino ʻia e ka poʻe kipi aupuni a ʻo kupapaʻu a pau o nā heana, ua kaumaha ʻia ko lākou poʻe heana a pau i mau mōhai kuni ma ka heiau poʻokanaka ʻo Honuaʻula ma Waipiʻo.

Ua ʻōlelo nui ʻia kēia moʻolelo ma ka moʻolelo a ka poʻe akamai o ka wā kahiko penei: I ka o ʻUmialīloa i kaumaha ai i nā mōhai kuni i luna o ka lele o ka heiau, ʻo ia hoʻi nā heana a me nā kino o ke aliʻi ʻo Hakau mā, ua iho maila ke alelo o ke akua mai ka lani mai, ʻaʻole i ʻike ʻia ke kino, akā, ʻo ke alelo, ʻo ia ke kapalili ana i lalo o ka lele, a miki ʻia akula nā mōhai kuni a pau, a he uila me ka hekili pū.

A noho aliʻi ʻo ʻUmialīloa ma ka noho aliʻi o ka mōʻī, o Hākau, ma kona ʻimi akamai a me nā hana maʻalea a kona kahu hānai nāna i kuhikuhi i ke alanui e hiki aku ai i ka noho aliʻi, a loaʻa iā ia ka noho aliʻi me ka nui mai o nā ʻenemi e keʻakeʻa mai ana i kona noho aliʻi, a no kona hoʻokae ʻia no ke koko hapa o kona koko aliʻi. Ua loaʻa ʻUmi nā keiki mua o kona noho ʻilihune a hoʻopili wale, a ua kapa ʻia ka mua ʻo Nohonahele, a ʻo ka lua, ʻo Kapūnanahuanui, he keiki kāne a he kaikamahine, ʻo ia nā keiki a wāhine kuaʻāina āna i noho ai ma ka ʻāina kuaʻāina ʻo Waipunalei, no Hilo Koʻolau.

A noho ʻo ʻUmi ma ka noho aliʻi, ua lilo ʻo Kaʻōleiokū i aliʻi kuaʻāina no Hāmākua, a ua lilo na keiki hoʻokama i mau aliʻi ukali, a i mau pūkaua no ʻUmi; a ua kiʻi ʻia ʻo ʻAkahiakuleana e noho pū ma ke aloaliʻi, a ua loaʻa iā ʻAkahiakuleana nā keiki ma hope o ʻUmi me kāna kāne i ka ʻili. Akā, ua mālama naʻe ʻo ʻUmialīloa i ke kaikamahine a ka mōʻī aliʻi, a Hākau, ʻo Pinea ka inoa o ke kaikamahine, ua kapa ʻo Hākau i ka inoa o kona makuahine, ʻo Pinea; a ua mālama ʻo ʻUmialīloa i holo pono ke koko aliʻi, ʻaʻole he koko hapa. Ua lawe aʻe ʻo ʻUmialīloa i ke kaikamahine aliʻi a kona makua kāne, a Līloa, ʻo Kapukini ka inoa, a he kaikuahine ia nona, a ua loaʻa mai nā keiki aliʻi me Kapukini; ʻo Keliʻiokāloa, o Kapulani, a me Keawenuiaʻumi.

I kekahi manawa, ua hele aku ʻo ʻUmialīloa a i Hilo. ʻAʻole i hui pū ʻo ʻUmi me aliʻi o Hilo, ʻaʻole nō hoʻi i ʻike lākou i ko ʻUmi kino, akā, ua lohe wale ʻia, ua lilo ka noho aliʻi o Hākau iā ʻUmi, a no laila, ua hele akula ʻo ʻUmi a me nā keiki hoʻokama ma Hilo. ʻO Kulukulua ke aliʻi o Hilo. A ua hele akula ʻo ʻUmi i ka mākaʻikaʻi, a hiki lākou ma Hilo, a ʻike ʻia kēia poʻe kānaka maikaʻi a noho ma laila a hele ma nā hale aliʻi o laila, a uʻi nā kino, a no laila, ua hoʻāo me ke kaikamahine a Kulukulua, ke aliʻi o Hilo.

I ka noho ʻana o ʻUmi me ke kaikamahine a Kulukulua, he lei aliʻi ko ua kaikamahine a Kulukulua, he lei palaoa wiliwili, ua haku ʻia i ka ʻaha lauoho uliuli, a ua luʻukia ʻia a paʻa, a ʻike ʻo ʻUmi. A he pō leʻaleʻa nui ia no nā aliʻi o Hilo a pau ma Kanukuokamanu ma Waiākea; he hula, he pāpuhene, a he kilu, a me ka lōkū; a ʻike ʻo ʻUmi, ua kāhiko ʻia ua kaikamahine nei a Kulukulua i ka hulu o ka manu ma ke kino a ma ke poʻo, a ma ka ʻāʻī he lei palaoa wiliwili.

A pau nā hana leʻaleʻa ʻana a nā aliʻi, hoʻi akula ua wahine nei a ʻUmi, ke kaikamahine a Kulukulua, nonoi maila ʻo ʻUmi i ua wahine nei i ka lei palaoa, a hāʻawi maila ua wahine lā i ka lei palaoa . ʻŌlelo aku ʻo ʻUmi, “ ʻO ko ʻoukou lei aliʻi kēia ?ʻAe maila ka wahine, ʻAe, ʻo ko mākou nei lei aliʻi ia, ʻaʻole e laha wale i nā makaʻāinana.” “He mea nui wale kēia mea i kamaliʻi o ko mākou wahi, mai kamaliʻi a ka luahine; ʻo ka lei aliʻi o ko mākou poʻe aliʻi, he niho palaoa, he niho no ke koholā, ʻo ia ka lei aliʻ i, ua luʻukia ʻia me ka ʻaha lauoho a paʻa.” A e uhaʻi aʻe ana ʻo ʻUmi i ka lei palaoa wiliwili o ke kaikamahine a Kulukulua.