ʻUmi: Mokuna ʻEiwa

No Ke Kaua A ʻUmialīloa Me Nā Aliʻi O Hilo

Ka Lanakila ʻAna, A Hui Pū ʻIa ʻO Hilo

I ka haʻihaʻi ʻana o ʻUmialīloa i ke alelo o ka palaoa wiliwili o ke kaikamahine a Kulukulua, a ʻike ke kaikamahine a Kulukulua ua haʻihaʻi ʻia ka niho palaoa ona, ʻo ka aʻela ia me ka minamina nui, a holokiklī akula i ka makua kāne me ka ʻōlelo aku, “Ua pau kuʻu lei palaoa i ka haʻihaʻi ʻia e kuʻu kāne.” ʻĪ mai ka makua kāne, “He aha ke kumu o ka haʻihaʻi ʻia ʻana o kō niho palaoa?” ʻŌlelo aku ke kaikamahine,Ua ʻōlelo mai ua kanaka , no ka hilahila kā. He mea nui wale nō ia ʻo ka lei palaoa wiliwili i ko lākou makaʻāinana, mai kamali ʻi aka luahine, a ʻo ka lei aliʻi ʻo ko lākou poʻe aliʻi, ʻo ka niho o ke koholā, me ka niho palaoa.

ʻŌlelo akula ʻo Kulukulua i ke kaikamahine, E hoʻopaʻa ʻia kēlā poʻe kānaka i ke kaula, a i loaʻa ʻole ka lei aliʻi niho palaoa, a laila, e pau lākou i ka luku ʻia, a e noa ka heiau ʻo Kānoa iā lākou.A no laila, ua kēnā aʻe ʻo Kulukulua i koa, a ua hoʻopaʻa ʻia ʻo ʻUmi mā i ke kaula. ʻEkolu lākou i hoʻopaʻa ʻia i ke kaula, ʻo ʻUmialī1oa, ʻo ʻŌmaʻokāmau, a me Koʻi; a ʻo Piʻimaiwa, ʻo ia ka mea nāna i kiʻi ka niho palaoa i Waipiʻo, no ka mea, ua kau ʻia ke kānāwai, hoʻokahi nō lā, a laila, loaʻa ka palaoa, a i ʻole e loaʻa ka niho palaoa i ka lā hoʻokahi, e pau lākou i ka make.

A no laila, ua holo akula ʻo Piʻimaiwaʻa a hiki i lalo o Waipiʻo i ka manawa pōkole, a lohe nā aliʻi o Waipiʻo ua hoʻopilikia ʻia ʻo ʻUmi ma Hilo, ʻaʻole he manawa noho aku ana ʻo Piʻimaiwaʻa, ia lā hoʻokahi nō. A hāʻawi ʻia ka niho palaoa ma ka lima o ke kaikamahine a Kulukulua, he mea ʻē kona ʻoliʻoli i ka ʻike ʻana i ka mea hou, ua hana ʻia ka niho o ke koholā i lei aliʻi niho palaoa, a ua lelele ʻo ia me ke kani o ka ʻakaʻaka i ka pōmaikaʻi; akā, iā ʻUmialīloa ka haʻawina kaumaha, no ka lilo ʻana o ka lei aliʻi kauoha o kona makua kāne aliʻi, o Līloa. Akā, ua ʻāmama aʻela ʻo ʻUmialīloa i kona akua, iā Kūkāʻilimoku, e mālama ʻia ka lei aliʻi ʻo Nanikoki e nā aliʻi o Hilo a hiki i ko lākou wā e lawe pio ʻia ai.

I ka wā i loaʻa mai ai ʻo ka niho palaoa, ua hoʻokuʻu ʻia ʻo ʻUmi mā mai ko lākou wahi e hoʻopaʻa pio ana ma ka hale makua hūnōai. I ka hemo ʻana o ʻUmi mā ma Hilo, ua hoʻi mai lākou ma Hāmākua, a hiki i lalo o Waipiʻo, a hui pū me kona mau aliʻi, a me ka poʻe kaʻa kaua kahiko o kona makua kāne, a holo ka ʻōlelo no ke kaua me nā aliʻi o Hilo.

Penei ka ʻōlelo i hoʻoholo ʻia: e hele koke ke kaua me ke kakali ʻole o ka manawa. Aia ma ke kuahiwi a ma ka mauna ʻo Maunakea, a ma uka pono o Kaūmana, iho i kai o Hilo he alanui pōkole ma ke kuahiwi, ʻo ke alanui o Poliʻahu a me ka pūnāwai o Poliʻahu, i luna pono o Maunakea, a iho ma ka ʻaoʻao ma Hilo. He alanui kahiko ia, no ko Hāmākua, no ko Kohala, a me ko Waimea ke hele ma Hilo. No laila, hoʻomākaukau ihola ka piʻi o ka huakaʻi kaua ma Maunakea, a iho ma ka ʻaoʻao ma luna o Hilo, a hoʻomoana ihola ma uka pono o ke kahawai ʻo Waiānuenue, me ka ʻike ʻole o ko Hilo poʻe, aia ke kaua ma uka.

Akā, ua mākaukau ʻole ko Hilo poʻe aliʻi; a ʻo kekahi kanaka lawaiʻa nui no Puʻuʻeo, aia nō ʻo ia i ka lawaiʻa kolo hukiheʻe nehu i kai; ʻike ʻo ia i ka lepo o ka wai i ka moana; ua pūʻiwa kona manaʻo, a manaʻo ihola, he kaua aia ma ka mauna, a ʻo ia ke kumu i lepo ai ka wai; ʻo kekahi poʻe hōʻole lākou, ʻaʻole he kaua, he ua nāulu ma uka, a no laila mai ka lepo o ka wai, a kahe ka wai ʻula i kai.

ʻAʻole manaʻoʻiʻo ʻo kēia kanaka i kā lākou mau ʻōlelo, a ua manaʻo loa nā ua kanaka nei, he lepo kēia no ka wāwae o kānaka. ʻO ka huki ʻino aʻela nō ia i ka hului kolo a pau i ka waʻa, a ʻo ka hoʻi akula nō ia a pae i uka; ʻaʻole i kaulaʻi i ka ʻupena, hopu i ka lāʻau pololū kaua, hopu i ke kuala me kauwahi nehu, ʻo ke kapa peʻa lauʻī kolo hului a kau ana i ke kua, a ʻo ka piʻi ihola nō ia i uka. ʻO Nau ka inoa o kēia kanaka. I ka hiki ʻana o Nau i uka lilo loa o Kaūmana, aia he pili. Aia ma uka o ke pili kahi i hoʻomoana ai ʻo ke kaua, a he pōhaku pālahalaha i kahawai a noho ihola ua kanaka nei, a pāʻina ihola i ke kuala, a wehe aʻela i ua wahi nehu nei, a ʻai ihola. A ʻike maila ka poʻe kaua o ʻUmialīloa, aia ʻo Nau, ka lawaiʻa nui o Puʻuʻeo, he kalo ka ʻai, a he nehu kāna iʻa.

Ua pilikia ka poʻe kaua o ʻUmialīloa ma kēia wahi, he pilikia ke alanui, a ua hoʻomaka pākahi mai nā kānaka o ʻUmi e iho mai ma ua alanui pili nei, a i ka manawa i iho mai ai a hiki ma kahi hāiki loa, he hoʻolewalewa ke kīkoʻo ʻana a ka wāwae, akā, ʻo kahi a ia nei e pili ana, ua maikaʻi nō kona wahi a ua kūʻono i loko, a i· ka wā e pili mai ai kēlā ʻaoʻao e kīkoʻo mai e iho, ua hou akula kēia i kāna pololū a lele ke kanaka i ka pali a make.

A pēlā aku nō, a he nui loa nā kānaka i pau i kēia kanaka hoʻokahi i ka make no ka hāiki o ke alanui a no ka pilikia, a no ka pili i Kauamoa, a he kanahā ka poʻe i make. Akā, ʻo Piʻimaiwaʻa, ua piʻi kēlā ma luna o ka pali, a i nānā iho ka hana, hoʻokahi wale nō kanaka e pili ana i ka pali, a laila, ʻī iho ʻo Piʻimaiwaʻa, “Make ʻoe iaʻu.” ʻOka lele iho nō ko Piʻimaiwaʻa ma luna iho o ka pali, a make ʻo ia na Piʻimaiwaʻa, lele ana i ka pali.

A make ʻo Nau, ʻaʻole kanaka nāna e ʻōlelo aku i nā aliʻi o Hilo; a i ka pō ʻana o ka lā, ua hiki ke kaua i kai o Hilo; ua mākaukau ko ʻUmi ʻaoʻao kaua me nā lamakū; ua ʻike nō ʻo ʻUmialīloa i ka hale aliʻi o Hilo a me ko ke kaikamahine a Kulukulua, ua hoʻopuni ʻia e nā koa o ʻUmialīloa, ua luku ʻia nā aliʻi o Hilo, a ua hoʻōla ʻia ke kaikamahine a Kulukulua, a loaʻa hou mai ka lei aliʻi palaoa kaulana ʻo Nanikoki. ʻO ke kumu o ke kaua ʻo ka minamina i ka lei palaoa. A pau ihola ke kaua, ua hui ʻo Hilo me Hāmākua a ua lilo ʻo ʻUmi ke aliʻi.