ʻUmi: Mokuna ʻUmi

Ko ʻUmi Lanakila ʻAna I Nā ʻĀpana E ʻAi

ʻO Huaʻā ke aliʻi o Puna, akā, ua lilo mai nō ʻo Puna iā ʻUmi a me kāna mau keiki hoʻokama, ʻo Piʻimaiwaʻa, ʻo ʻŌmaʻokāmau a me Koʻi, nā keiki koa, a mau ʻalihikaua kaulana a he mau kuhina kaulana no ko ʻUmialīloa noho aupuni ʻana no ke aupuni o Hawaiʻi. A make ʻo Huaʻā iā Piʻimaiwaʻa ma ke kahua kaua ma Kuolo, i Keaʻau, ua lilo ʻo Puna ia ʻUmialīloa.

ʻO ʻĪmaikalani ke aliʻi o Kaʻū. He aliʻi makapō ʻo ʻĪmaikalani, a he aliʻi kaulana no ka ikaika a me ke akamai i ke kaua, a ua nui nā aliʻi i pau i ka make make kaua ʻia ʻana e ʻĪmaikalani; he hāuna hema, a he hāuna ʻākau, a i ka wā e kūpahu iho ai ʻo ʻĪmaikalani i nā pololū ma ka hema a ma ka ʻākau, ua halulu me he hekili lā, a lapalapa aku me he uila, a nākolo aku me he ōlaʻi lā; a i hahau kākua iho ma ke kua, ua wili koʻiʻula ka lepo i ka lani me he puahiohio lā.

Ua makaʻu ʻo ʻUmialīloa iā ʻĪmaikalani. He kanaka makapō ʻo ʻĪmaikalani, ʻaʻohe he ʻike o kona mau maka, akā, he lohe hikiwawe ma kona pepeiao, a he mau manu koloa kona mau hōʻike nana e hōʻike mai iā ia i ke kanaka, ma ke alo paha, a ma ke kua mai paha, a ma nā ʻaoʻao mai paha, aia ma kahi e kani ai ka leo o ka manu.

I ka wā ma mua ʻaʻole he makapō ʻo ʻĪmaikalani, ʻaʻole i lilo o Kaʻū iā ʻUmi, a ua lōʻihi nō ke kaua ʻana. No laila, ua hele ʻo ʻUmi ma ke kuahiwi e hoʻohālua ai i ke kaua me ʻĪmaikalani a me nā aliʻi o Kona; a ua lilo ʻo ʻUmialīloa i aliʻi kaulana i ka hele ʻana ma nā mauna o Hawaiʻi, a ua lilo nā mauna i alanui hele kaua no ʻUmi. Akā, i ka wā i makapō ai ʻo ʻĪmaik:alani, ua kaua mau nō ʻo ʻĪmaik:alani me ʻUmi, ʻaʻole nō i noho pio ʻo ʻĪmaikalani ma lalo aku o ʻUmi, akā, ʻo Piʻimaiwa ʻa ua kilohi mau ʻo ia i ke kumu o kona ikaika nui, a me ke akamai i ka pahu ana i ka pololū, ʻaʻole e hala kekahi pahu ʻana, a me ka hāuna iho, nahā mai ke poʻo aka ʻōlemu.

A ʻike ihola ʻo Piʻimaiwaʻa i ke kumu o ko ʻĪmaikalani akamai a me ke koa launa ʻole o kēia kanaka makapō, ʻo nā manu koloa e lele ana ma luna a kani ko lākou leo, a lohe ua kanaka makapō nei i ke kani o ka manu, ma mua paha, a ma hope paha, a ma na ʻaoʻao paha, a laila, ʻōlelo aʻela ua kanaka makapō nei, “He kanaka, aia make kua,” a laila, ʻōlelo aʻela nā kānaka alakaʻi ma nā ʻaoʻao, ” ʻAe, he kanaka. ” “Aia ma hea ka lāʻau?” “Aia i ke alo,” ua maopopo he lāʻau hahau. “Ua kokoke?” ” ʻAe.” ʻO ka wala aʻela nō ia o ua makapō nei i ka lāʻau pālau, a nahā mai ka pūniu a ka ʻōlemu. A kani ka manu, he kanaka. “Aia ma hea ka lāʻau?” “Aia ma ka ʻaoʻao ʻākau.” “He hāuna hema e pā auaneʻi.” I hahau mai ka hana, ua hala aʻela; i ka hāuna a ke kanaka makapō, ua pā akula mai ka poʻo a ka ʻōpū.

I ko Piʻimaiwaʻa kilohi ʻana a pau ke ʻano o kona ikaika a me kona akamai poʻokela, ʻī ihola ʻo Piʻimaiwaʻa, “Make ʻoe iaʻu.” E kiʻi mua aku ana ʻo Piʻimaiwaʻa i nā manu kani kiu, a make lākou, ʻo nā kānaka nāna e alakaʻi ma kēlā ʻaoʻao a ma keia ʻaoʻao, a pau lākou i ka make, a ʻo ka poʻe kānaka nāna e lawe nā mea kaua, he kanahā ia poʻe kānaka, i mākaukau i nā ihe a me nā pololū, no ka mea, he ʻumi ihe a ʻĪmaikalani e lele makawalu ana i ka pahuna hoʻokahi, ʻelima ihe ma ka ʻākau, a ʻelima ihe ma ka hema, a i ka pahu hoʻokahi ʻana, ua lele makawalu akula ka ihe me he uila lā, ʻaʻole e hiki i kekahi kanaka ʻike ʻalo ihe, a ʻalo pololū, ke kū mai ma ke alo o ʻĪmaikalani, akā, ua pau kēia poe i ka luku ʻia e Piʻimaiwaʻa. A pau kēia poʻe i ka make, a laila, ua hōʻāʻā ke kanaka makapō i ke alakaʻi ʻole, a ua hiki iā Piʻimaiwaʻa ke ʻōlelo iho me ke kaena ʻana, “A make iā Piʻimaiwaʻa.” I ka make ʻana o ʻĪmaikalani ua lilo ʻo Kaʻū ia ʻUmialīloa.

ʻO ʻEhunuikaimalino ke aliʻi o Kona. He kanaka ikaika ʻo ʻEhunuikaimalino, ka makua kāne o Lāeanuikaumanamana, akā, no kona ʻelemakule, ua lilo wale mai ʻo Kona a me Kohala iā ʻUmialīloa. I ka kuapapa nui ʻana o ke aupuni o Hawaiʻi iā ʻUmialīloa ua kaulana kona inoa mai Hawaiʻi a Kauaʻi; ʻaʻole aliʻi e like me kona noho aupuni ʻana; ua mālama ʻo ia i nā ʻelemākule a me nā luahine, a me nā keiki makua ʻole, a ua mālama i nā makaʻāinana; ʻaʻole pepehi kānaka, ʻaʻole ʻaihue.