Lupekapuikeahomakaliʻi

Lupekapuikeahomakaliʻi

He moʻolelo kēia no Lupekapuikeahomakaliʻi. ʻO ia ke kāne a Kalaimanuia, ke aliʻi nui o Oʻahu i ka wā kahiko. I ka maopopo ʻana, ua ʻaihue ʻia kekahi puaʻa a ke aliʻi, ua ʻimi ʻia a loaʻa ka mea nāna i ʻaihue.

I kona lawe ʻia ʻana mai i o ke aliʻi, ua uē aʻela ke kanaka me ka noi ʻana i ke aloha o ke aliʻi. Kauoha akula ke aliʻi i ua ʻaihue lā.

“E ʻeli i ka imu.”

ʻEli ke kanaka i ka imu me ka manaʻo nona ia imu (kahi) e kālua ʻia ai. I ka mākaukau ʻana o ka imu a ʻenaʻena nō, ʻo kona hopohopo aʻela nō ia, he make mai koe. Akā, ua kauoha hou aʻela ke aliʻi:

“Kalua ʻia ka puaʻa.”

No laila, me ka maha aʻela o ka naʻau, ua kālua ʻo ia nei i ka puaʻa. A laila, kauoha maila ke aliʻi:

“I ka puaʻa nō a moʻa, e ʻai.”

Hauʻoli nō kēia kanaka i kona manaʻo ua huikala ʻia mai. No laila, ua ʻai ʻo ia a māʻona ka ʻōpū. Iā ia e maha ana, e noʻonoʻo ana nō ʻo ia no ka ʻoluʻolu o ke aliʻi. A laila, ʻī maila ke aliʻi, ʻo Lupekapu:

“E ʻai nō ʻoe a pau loa ka puaʻa i ka ʻai ʻia!”

Auē nō hoʻi ē, ua kū maoli kēia kanaka i ka pilikia, no ka mea, ua ʻai a‘e nei ʻo ia a piha loa ka ʻōpū, a eia kekahi, ʻaʻole i maʻa ka poʻe maka‘āinana i ka ‘ai nui ‘ana i ka pua‘a me kēlā, he ‘ai kāka‘ikahi paha i ka pua‘a. ‘Ī ihola ia kanaka i loko ona,

“E aho ia inā ua pepehi ʻia au a make!”

Akā, ua ʻai hou nō naʻe ʻo ia a pau loa ka nui e hiki ai, aia naʻe, ʻaʻole i pau  ka puaʻa. Nānā aʻela ke kanaka i kona aliʻi a ʻike ʻo ia i ka huhū o ke aliʻi ma kona helehelena. ʻO ka ʻai hou ihola nō ia o ua kanaka nei a ʻaneʻane e make. I ia manawa nō i hōʻike mai ai ke aliʻi i kona aloha ma o kona hoʻokuʻu ʻana aʻe i kēlā wahi kanaka.

“Inā ʻaihue hou nō ʻoe, ʻo ka ʻai nō ia he ʻelua puaʻa!”

Pēlā nō i naʻauao ai kahi kanaka iā Lupekapu.