ʻAukelenuiaʻīkū: Mokuna ʻElima

A hoʻi nā kaikunāne manu o Nāmakaokahaʻi mai ka waʻa kaulua aku, a laila, lālau ihola ʻo ʻAukelenuiaʻīkū i ka pahu lāʻau āna, a kiola i loko o ke kai. No ka mea, ua maopopo iā ia, e make ana nā kaikuaʻana a me ka waʻa iā Nāmakaokahaʻi. A hāʻule ka lāʻau i loko o ke kai, lele akula ʻo ʻAukelenuiaʻīkū ma hope, a ʻau akula i loko o ke kai. Iā ʻAukelenuiaʻīkū e ʻau ana, kāhea aku ke keiki ma hope. ʻŌlelo aku ʻo ʻAukelenuiaʻīkū, “ ʻAʻole ʻoe e pono ke ʻau mai. Noho nō pēia.”

Iā ia e ʻōlelo ana i ke keiki, kū maila ʻo Nāmakaokahaʻi i ke kahakai. Lālau i kona pāʻū ʻai kaua, a pāʻū aʻela ma hope. Lālau iho i ke kāhili a kuehu aʻela i ka lewa. I ia wā, lilo aʻela ka waʻa kaulua a me nā kaikuaʻana o ʻAukelenuiaʻīkū i lehu. Nānā aʻela ʻo ʻAukelenuiaʻīkū, ʻaʻohe kū mai o ka waʻa kaulua. Huli akula nō ia me kāna lāʻau ʻo Kaʻiwakaʻapu.

Ma kēia mau paukū i kākau ʻia, ua hoʻokō ʻia nā ʻōlelo a ka moʻo iā ʻAukelenuiaʻīkū, iā ia e noho ana i lalo o ka lua. A ma kēia kākau hou ʻana, e ʻike kākou i ko ʻAukelenuiaʻīkū hana ʻana me kona akua, a me ka lilo ʻana o Nāmakaokahaʻi i wahine nāna.

A pae akula ʻo ʻAukelenuiaʻīkū i uka, kauō akula ia i ka paukū lāʻau a waiho i ka ʻae one. Hele akula ia a ma lalo o ka ʻekoko, moe ihola no ka luhi i ke kai. Iā ʻAukelenuiaʻīkū e moe ana, hiki maila ʻo Moelā, he ʻīlio kiaʻi ia no ka ʻāina. Honi akula ia i ka hauhauna kanaka, a hae akula. Iā ia e hae ana, ʻōʻili aʻela ʻo Nāmakaokahaʻi i waho, a kāhea akula i nā kaikunāne manu ona ʻehā, a hiki maila lākou. ʻĪ akula ʻo Nāmakaokahaʻi, “E ʻimi aʻe ʻoukou i kēia mea a ka ʻīlio e hae nei. He kanaka paha no luna o ka waʻa, ua pae aʻe nei paha i uka. ʻAkahi ka hae o ka ʻīlio.” ʻĪ aku nā kaikunāne, “Hoʻouna ʻia aku āu kauā wahine ʻelua.” Ua maikaʻi ia ʻōlelo i ka manaʻo o ke aliʻi wahine, a kāhea akula ʻo Nāmakaokahaʻi i nā kauā wahine ʻelua, iā ʻŪpoho a me Hāʻāpuaʻīnanea. A hiki maila lāua i mua o ke aliʻi wahine, ʻōlelo akula ke aliʻi iā lāua, “E ʻimi ʻolua i ka mea a ka ʻīlio e hae nei. Inā i loaʻa iā ʻolua, e pepehi ʻolua a make.”

Iā lāua e hele ana e ʻimi, ʻōlelo ihola ʻo Lonoikoualiʻi, ke akua o ʻAukelenuiaʻīkū, “ ʻĒ! Eia ka make o kāua, ke hele mai nei e ʻimi iā ʻoe. E ala ʻoe.” Ala aʻela ʻo ʻAukelenuiaʻīkū, a ʻaʻahu ihola i ke kapa lehu ona. Ma hope o kēia ala ʻana o ʻAukelenuiaʻīkū, aʻoaʻo aku ʻo Lonoikoualiʻi iā ia penei: “Inā i hiki mai nā wāhine ʻelua, he mau wāhine maikaʻi, ʻo ko lāua mau ʻano naʻe, he moʻo, he ʻiole; ʻo ʻŪpoho ka ʻiole, ʻo Hāʻāpuaʻīnanea ka moʻo. A hiki mai lāua, e waiho aku ʻoe i mua o lāua i ke aloha o kēia ʻāina penei: ʻE walina hoʻi iā ʻoe e ʻŪpoho, e walina hoʻi iā ʻoe e Hāʻāpuaʻīnanea,’ na lāua ia e hilahila iā ʻoe i ka loaʻa mua o ko lāua inoa, a laila, ola ʻoe.”

A pau ka ʻōlelo ʻana a Lonoikoualiʻi iā ʻAukelenuiaʻīkū, hiki maila ʻo ʻŪpoho a me Hāʻāpuaʻīnanea. Iā lāua e hele mai ana, waiho mua aku ʻo ʻAukelenuiaʻīkū i ke aloha iā lāua, “E walina iā ʻoe e ʻŪpoho, e walina iā ʻoe e Hāʻāpuaʻīnanea.” A lohe lāua i ka leo aloha o ʻAukelenuiaʻīkū, hilahila ihola lāua no ka loaʻa o ko lāua inoa iā ia. ʻĪ aku ʻo ʻŪpoho iā Hāʻāpuaʻīnanea, “I aha lā auaneʻi kā kāua uku i ka mea nāna i kāhea mai i ko kāua mau inoa?” ʻĪ aku kekahi, “E hoʻokāne kāua.” ʻAe akula kekahi, “ ʻAe.” Hele akula lāua a noho ma ka ʻaoʻao o ʻAukelenuiaʻīkū.