ʻAukelenuiaʻīkū: Mokuna ʻEono

A launa aʻela lākou nei ʻekolu, ʻelua wahine, hoʻokahi kāne, ʻo ʻAukelenuiaʻīkū a pau kā lākou mau ʻōlelo hōʻināʻinau, hāʻule ihola lākou, kōnane. ʻŌlelo aku ʻo ʻAukelenuiaʻīkū i nā wāhine,

“ ʻO ke kuʻi kēia, ʻo ka holo kēlā,

Moe kāwā, hāpala ka ʻele,

Na ke kea ka ʻai,

Kū ka ʻehu o nā waʻa liʻiliʻi,

I ke keiki o Kuaihelani.”

A pau ka nanea ʻana, ʻōlelo aku nā wāhine iā ʻAukelenuiaʻīkū, “I hoʻouna ʻia mai nei māua e make ʻoe. No ka mea, ua ʻike ʻia ʻoe e ka ʻīlio a ke aliʻi wahine o mākou, e Moelā. Akā, e hoʻi ana māua a hōʻole aku ʻaʻole i loaʻa iā māua. A nāna ia e hoʻouna mai i luna hou.”

A hiki lāua i mua o ke aliʻi wahine, ʻo Nāmakaokahaʻi, nīnau maila ia, “ ʻAuhea kā ʻolua mea i huli aku nei?” ʻĪ aku nā wāhine, “ ʻAʻole i loaʻa iā māua. A luna māua o ka pali a me ka lāʻau, ʻaʻohe loaʻa iki. A uka māua, a kai māua, ʻaʻohe loaʻa iki.” Wahi a lāua iā Nāmakaokahaʻi, “Ua kuhihewa paha ka ʻīlio, i ka hohono o ke koko i luna o ka mea ʻaekai, he kanaka, no laila, hae.”

Iā lāua e ʻōlelo ana, kuʻu hou aʻela ke aliʻi wahine i ka ʻīlio āna, iā Moelā. ʻAʻohe hae a koe aku. Hāmama ka waha, kaʻawale ʻo luna me lalo. Iā Moelā e hana ana, kāhea akula ʻo Nāmakaokahaʻi i nā kaikunāne manu ona ʻehā e hele mai. ʻO ia ʻo Kānemoe, Kāneʻāpua, Lēʻāpua, Kahaumāna. A hiki lākou i mua o ke aliʻi wahine, ʻōlelo akula ia, “E ʻimi ʻoukou i kēia mea a Moelā e hae nei, he kanaka paha, ʻaʻole paha. He aha lā?”

A pau ka ʻōlelo ʻana, i ia wā, lele lākou. Iā lākou e mākaukau ana e lele, ʻōlelo aku ʻo Lonoikoualiʻi iā ʻAukelenuiaʻīkū, “E ʻAukelenuiaʻīkū! Eia kēia make o kāua, ke lele mai nei. A hiki mai lākou ʻehā, e aloha aku ʻoe iā lākou, e like me ko aloha i nā wāhine.”

A hiki lākou i mua o ʻAukelenuiaʻīkū, kāhea maila ʻo ʻAukelenuiaʻīkū me ka leo aloha, penei: “E walina iā ʻoe e Kānemoe. E walina iā ʻoe e Kāneʻāpua. E wālina iā ʻoe e Lēʻāpua. E wālina iā ʻoe e Kahaumāna.” Aloha maila nō hoʻi lākou iā ʻAukelenuiaʻīkū, “E walina hoʻi ʻoe.” Ma hope o ke aloha ʻana mai a ʻAukelenuiaʻīkū iā lākou, kamaʻilio malū ihola lākou no ka loaʻa o ko lākou inoa. ʻŌlelo aʻela ʻo Kānemoe, “Kupanaha! I hea lā kahi i loaʻa ai ʻo ko kākou inoa iā ia? A i aha lā auaneʻi kā kākou uku iā ia?” ʻĪ maila kekahi, “Hoʻokahi nō a kākou uku iā ia, ʻo ke kaikuahine o kākou i wahine nāna. A laila, ʻo ko kākou kaikoʻeke kēia.” ʻAe maila ko lākou nui, a laila, ʻōlelo akula lākou i kēia mau ʻōlelo iā ʻAukelenuiaʻīkū, a he mea ʻoluʻolu loa ia i ko ʻAukelenuiaʻīkū manaʻo.

A pau ke kamaʻilio ʻana me ʻAukelenuiaʻīkū, hoʻi akula lākou i ka hale. A hiki lākou, nīnau maila ʻo Nāmakaokahaʻi, “ ʻAuhea kā ʻoukou mea i huli aku nei?” ʻĪ aku nā kaikunāne, “Eia aʻe ma hope. Ua hoʻokāne aku nei mākou nāu i loaʻa ona kaikoʻeke no mākou. No ka mea, he kanaka maikaʻi; ʻaʻole kīnā mai luna a lalo.

Ua like nō me ʻoe. No laila, ua pono nō ʻoe ke lawe, ʻo kāu kāne ia.” Ma kēia mau ʻōlelo a kona mau kaikunāne, he mea ʻoluʻolu loa ia i ka manaʻo o ke aliʻi wahine, ʻo Nāmakaokahaʻi.

Ma ʻaneʻi, e ʻōlelo iki kākou no ka ʻōlelo a ke akua o ʻAkelenuiaʻīkū iā ia, a Lonoikoualiʻi. ʻĪ aku ʻo Lonoikoualiʻi iā ʻAukelenuiaʻīkū, “Ua hala kēia mau make o kāua ma hope. ʻO ka make koe ma mua o kāua, ʻo ka make ia, māinoino kāua. I hele kāua a hiki i ka hale o ke aliʻi wahine, mai komo ʻoe i loko o make ʻoe. Kū nō ʻoe ma waho o ka puka. No ka mea, e hōʻike mai ana nā mea make i mua ou. ʻO nā mea mua e kuʻu ʻia mai i mua ou, nā wāhine i hele mua aʻe ai. A i aloha mai lāua iā ʻoe, pakele ʻoe (ʻo ia kēia aloha walina). A hala ia make ou, a laila, ʻo nā meaʻai nō kekahi mea e make ai ʻoe. No laila, e hoʻolohe mai ʻoe. Inā i hānai ʻia mai ʻoe, ʻo ka ipu e ulu ana me ke kā a me ka lau, aia i laila ka ʻai, ka iʻa, ka wai.” ʻO kēia mau mea a pau loa kā ke akua o ʻAukelenuiaʻīkū i ʻōlelo mai ai iā ia, a Lonoikoualiʻi.

A pau kā lāua ʻōlelo ʻana, a laila, hele akula ʻo ʻAukelenuiaʻīkū i kahi o Nāmakaokahaʻi. A hiki ʻo ʻAukelenuiaʻīkū i kahi o Nāmakaokahaʻi, kū ihola ia ma ka puka o ka hale. Aloha maila nā mea a pau iā ia. Ma hope o ke aloha ʻana, kāhea maila lākou iā ʻAukelenuiaʻīkū e komo ma loko o ka hale. ʻAʻole kēia i komo i loko. Kū ihola nō ʻo ʻAukelenuiaʻīkū ma laila. Ma ʻaneʻi e ʻike ai kākou i ke kō ʻana o nā ʻōlelo a ke akua o ʻAukelenuiaʻīkū, a i ka mana nō hoʻi o ʻAukelenuiaʻīkū.

Iā ʻAukelenuiaʻīkū e kū ana ma ka puka o ka hale o Nāmakaokahaʻi, kuʻu ʻia maila nā wāhine ʻelua, ʻo ia ʻo ʻŪpoho, Hāʻāpuaʻīnanea. Kēnā akula ʻo Nāmakaokahaʻi, “E ʻŪpoho a me Hāʻāpuaʻīnanea, kā ʻolua make hoʻi.” I ia wā, huli ua mau wāhine nei, nānā iā ʻAukelenuiaʻīkū, a ʻike, ʻo ke keiki i loaʻa mua ai iā lāua. Hilahila ihola lāua a holo akula. Holo ʻo ʻŪpoho, he wahine ʻiole, a noho i ka poʻopoʻo. Holo ʻo Hāʻāpuaʻīnanea, he wahine moʻo, a pili i ka lāʻau. Hala kēia make o ʻAukelenuiaʻīkū.

Ma hope o lāua, kuʻu ʻia mai ʻo Moelā, he ʻīlio kiaʻi no ka ʻāina. I ke kokoke ʻana iā ʻAukelenuiaʻīkū, hāmama ka waha, kekē ka niho, wehe ke ā luna a me ke ā lalo, lele mai, nanahu iā ʻAukelenuiaʻīkū. ʻAʻole i moku ʻo ʻAukelenuiaʻīkū. Pili ʻē ka ʻīlio i ke kapa lehu o ʻAukelenuiaʻīkū, a make ihola. Lilo ihola ka ʻīlio i lehu. A ʻike ke aliʻi wahine ua make kāna ʻīlio, minamina ihola ia me ke aloha, a kūlou ihola i lalo e uē ana i ke aloha.

A make kāna ʻīlio, kēnā aʻela ia i kona mau kaikunāne ʻehā, iā Kānemoe, Kāneʻāpua, Lēʻāpua, Kahaumāna, ʻī aku ʻo Nāmakaokahaʻi, “Kā ʻoukou make hoʻi paha. E lālau iho ʻoukou iā ia nei a lawe aku i mua e ʻai ai.” A lohe ʻo ʻAukelenuiaʻīkū i kēia ʻōlelo, komo akula ia i loko o kauhale. A ʻike maila nā kaikunāne ʻehā o Nāmakaokahaʻi, moe a leho ihola lākou. ʻO Kānemoe, kūapōhaku aʻela ia, a moe ihola ma ka puka o ka hale. ʻO Kāneʻāpua, lilo aʻela i paukū lāʻau, a waiho ihola. ʻO Lēʻāpua, lilo aʻela ia i puna. Kahaumāna, lilo aʻela i ʻalā. ʻO kēia mau mea a pau loa, ua hilahila iā ʻAukelenuiaʻīkū, no laila, ua peʻe lākou a pau.

A hala kēia mau mea ma hope iā ʻAukelenuiaʻīkū, hiki akula ia i kahi e ulu ana ʻo ka ipu. Lālau akula ia i ka ʻumeke a wehe aʻela, noho ihola, ʻai. Pēlā ka iʻa, ka wai. Iā ʻAukelenuiaʻīkū e ʻai ana, ʻōlelo ihola nā kaikunāne o Nāmakaokahaʻi, “Kupanaha kēia kanaka o ka mana! Ke ʻai mai nei i kā kākou ʻai. ʻO wai lā kona mea i ʻike ai i kahi o kā kākou? No ka mea, ua waiho ʻia aku nei nā meaʻai i mua ona, ʻaʻohe ona ʻai.”

A pau kēia mau mea i ka ʻike ʻia e ʻAukelenuiaʻīkū, a laila, kū maila nā kaikunāne o Nāmakaokahaʻi i luna me ko lākou mau kino kanaka. Ma hope o ko lākou hoʻāʻo ʻana iā ʻAukelenuiaʻīkū, noʻonoʻo ihola ʻo ʻAukelenuiaʻīkū me ka maʻalea. Kaumaha akula ia ma ke ʻano o ke akua, e hoʻolilo ana iā Nāmakaokahaʻi a me nā kaikunāne i akua nona penei. Kāhea aʻela ʻo ʻAukelenuiaʻīkū me ka leo nui,

 

“E nā ʻaumākua o ka pō, nā ʻaumākua o ke

ao; Nāmakaokahaʻi, Kānemoe,

Kāneʻāpua, Lēʻāpua,

Kahaumāna, ʻŪpoho,

Hāʻāpuaʻīnanea, Moelā.

E ola iaʻu, e piʻi kuahiwi,

E ka ʻaʻe kuahiwi,

E ola i kā ʻoukou pulapula,

E ola iaʻu, i kanaka o kai,

Eia mai ka ʻai lā,

ʻĀmama, ua noa.”

Iā ʻAukelenuiaʻīkū e kaumaha ana i ko lākou mau inoa, he mea ʻakaʻaka loa ia na lākou, a he mea haʻohaʻo nō hoʻi i ko lākou lohe ʻana. Wahi a lākou, “Ua pau loa ko kākou mau inoa i ka loaʻa iā ia. ʻO kākou ihola nō kā paha kona mau akua.” No kēia haʻohaʻo o lākou i kēia mau hana maʻalea a ʻAukelenuiaʻīkū, nīnau akula lākou, “ ʻO kou mau akua ihola nō ia?” “ ʻAe, ʻo koʻu mau akua nō ia mai koʻu mau kūpuna mai, a koʻu mau mākua, a loaʻa mai au.” A lohe lākou i kēia mau ʻōlelo a ʻAukelenuiaʻīkū, kēnā maila, “E hana hou mai ana ʻoe?” ʻĪ aku ʻo ʻAukelenuiaʻīkū, “He kaʻao auaneʻi o hoʻi hou aku. Hoʻokahi nō kaumaha ʻana i ke akua, ʻo ka pono. No ka mea, ʻo kaʻu wale nō ia e pāʻū nei i ke akua,

“Make ke kanaka, kau i luna o ka lele, Make ka puaʻa, kau i luna o ka lele, Make ka ʻīlio, ka moa, kau i luna o ka lele, Ka maiʻa, ka ʻawa, kau i luna o ka lele, Ka niu, ka iʻa ʻula, kau i luna o ka lele.”

ʻO kēia mau mea a pau loa, he kau wale nō i luna o ka lele na ke akua. ʻAʻole au i ʻike i ka pōmaikaʻi a ke akua iaʻu. Inā paha he hānai i kekahi kanaka, inā ua ola nā iwi.”

Ma kēia mau ʻōlelo maʻalea a ʻAukelenuiaʻīkū, ua loaʻa mai iā ia ka pōmaikaʻi a me ka pono. A ua pakele ʻo ia i ka make a Nāmakaokahaʻi.

I ka lohe ʻana o ua poʻe kaikunāne nei o Nāmakaokahaʻi i kēia mau ʻōlelo maʻalea a ʻAukelenuiaʻīkū, ʻōlelo maila lākou, “I kēia lā e ʻike ai ʻoe i ka pono a ke akua, a e uku ʻia ai kāu mālama ʻana, a e hoʻi ai kou mau lilo a pau loa.”