ʻAukelenuiaʻīkū: Mokuna ʻEwalu

Ua paʻapū ka mālamalama o ka lā i nā ʻēheu o Halulu. A pau kā ʻAukelenuiaʻīkū nānā ʻana i luna, lālau akula ia i ka pahu o kona akua, o Lonoikoualiʻi. Iā ia e lālau ana a paʻa aku ka lima i ka pahu, i ia wā, loaʻa ke poʻo o ʻAukelenuiaʻīkū iā Halulu, a komo i kona waha, a lawe ʻia akula i luna o ka pali. Aia hoʻi ma ka pali he ana, kahi o ua manu nei, o Halulu e noho ai. Lawe ʻia akula ʻo ʻAukelenuiaʻīkū a laila, hoʻonoho. Aia ma loko o ke ana ʻehā kanaka e noho ana, he meaʻai nō na ua manu lā. Iā ʻAukelenuiaʻīkū i hiki ai i laila, aloha maila lākou, a minamina loa maila iā ʻAukelenuiaʻīkū no ka make i ka manu, iā Halulu.

Iā lākou e kamaʻilio ana, nīnau aku ʻo ʻAukelenuiaʻīkū, “He aha kā ʻoukou e kamaʻilio nei?” “E minamina ana mākou iā ʻoe, i ko kanaka maikaʻi, i ka pau i ka ʻai ʻia e ka manu.” Nīnau aku ʻo ʻAukelenuiaʻīkū i ua poʻe kānaka ala, “Pehea e kiʻi mai ai ua manu lā?” “ ʻO ka ʻēheu ʻākau mua e kiʻi mai ai, pau ʻelua kanaka i ka ʻai ʻia. A hala ia, iho mai ka ʻēheu hema, a loaʻa ʻelua kanaka, iho mai ka nuku ma hope.”

Nīnau hou aku ʻo ʻAukelenuiaʻīkū, “ ʻO wai nā kānaka o ʻoukou e kiʻi ʻē ʻia mai ana?” “ ʻO māua.” Pēlā ka ʻōlelo a ia mau kānaka. “He hohonu nō anei ke ana i loko lilo?” “ ʻAe, he hohonu nō.” ʻĪ aku ʻo ʻAukelenuiaʻīkū, “E neʻe loa ʻolua, a loko lilo, noho mai. Na ka ʻēheu ia e kīkoʻo aku, a laila, ʻoʻoki au ma ka puka nei. ʻO kā lāua nei, ʻo ka hoʻā i ke ahi.”

Iā lākou e kamaʻilio ana no nā mea e pili ana i ka make o ua manu nei, komo ana ka ʻēheu ʻākau o ua manu nei. Kokolo akula a loaʻa ua mau kānaka nei i loko lilo o ke ana. ʻŪmiʻi maila ka ʻēheu a paʻa ua mau kānaka nei. A mākaukau ka ʻēheu e lawe mai iā lāua, kāhea mai lāua iā ʻAukelenuiaʻīkū, “Eia māua i luna o ka ʻēheu kahi i kau ai.” A lohe ʻo ʻAukelenuiaʻīkū, wehe aʻela ia i ka pahu, lālau ihola i ke koʻi, a ʻoʻoki ihola i ka ʻēheu o ua manu nei, a moku ihola. A moku ka ʻēheu ʻākau, iho maila ka ʻēheu hema. ʻOʻoki ihola nō ʻo ʻAukelenuiaʻīkū. Moku, kiola nō kēia mau kānaka i loko o ke ahi. Ma hope o ka moku ʻana o nā ʻēheu, iho maila ka nuku, ʻoʻoki aku ana ʻo ʻAukelenuiaʻīkū. Kaʻawale ke poʻo me ke kino.

A make ua manu nei ʻo Halulu, huhuki aʻela ia i nā hulu ma ke poʻo o ua manu lā, a kiola maila i lalo. ʻO kēia hulu i huhuki ʻia e ʻAukelenuiaʻīkū, lele maila ia a ma ke alo o Nāmakaokahaʻi, ʻike ihola ia, ʻo nā hulu i ke poʻo o ka manu, o Halulu.

Ma ʻaneʻi, e kamaʻilio ʻuʻuku kākou no ka manu a me Nāmakaokahaʻi i ko lāua pili ʻana ma ke kumu. He kaikunāne ʻo Halulu Manu no Nāmakaokahaʻi, ke aliʻi wahine o ka ʻāina o Kalākeʻenuiakāne. A ʻike ʻo Nāmakaokahaʻi ua make ʻo Halulu, kona kaikunāne, kāhea akula ia i kona mau kaikunāne, iā Kānemoe, Lēʻāpua, Kahaumāna, Kāneʻāpua. ʻĪ aku ʻo Nāmakaokahaʻi iā lākou, “Eia ʻo Hinawaikōliʻi, nā hulu i ka lae o Halulu, ua make, ua pepehi ʻia.” A lohe nā kaikunāne, ʻōlelo akula iā Nāmakaokahaʻi, “Ua pono nō ia ke make, no ka mea, he hanaʻino kāna, he ʻai i ke kanaka.”

Ma kēia make ʻana o ua manu nei iā ʻAukelenuiaʻīkū, ʻokiʻoki ihola lākou i ka ʻiʻo a kōʻala akula i luna o ke ahi, a ʻai ihola lākou. Ma hope o laila, ʻimi ihola lākou i alanui e hoʻi ai i lalo nei. Akā, e noho ana i ia wā, ko Halulu lua, he manu nō ʻo Kīwaha ka inoa. Hāʻawi maila ia iā ʻAukelenuiaʻīkū i alanui; ʻo ia ke ānuenue poʻomuku. ʻEkolu ʻano; he lenalena, he ʻula, he ʻōmaʻomaʻo. A ma laila lākou i hoʻi ai a hiki i lalo.

Ma kēia mau hana a pau a ʻAukelenuiaʻīkū, ua mahalo nā kānaka ʻehā iā ia, no kona mālama ʻana iā lākou i loko o ka make a me ke alanui kahi o lākou i hoʻi ai i lalo. A ua aloha lākou iā ia.

A hiki ʻo ʻAukelenuiaʻīkū i lalo me nā kānaka, lawe aʻela ʻo Kīwaha i ke alanui ānuenue i ka pali. Ma hope o laila, nīnau aku ʻo ʻAukelenuiaʻīkū i nā kānaka, “He aha kā ʻoukou mau mea ʻono?” ʻĪ mai lākou, “He kō kaʻu, he ʻuala kaʻu, he maiʻa kaʻu, he kalo kaʻu.” ʻŌlelo aku ʻo ʻAukelenuiaʻīkū iā lākou, “He kapu ke kō na kuʻu keiki, inā e ʻai, ʻo kona manawa ia e make ai. Pēlā ka ʻuala, ka maiʻa, ke kalo. No laila, mai noho ʻoukou a lālau i kēia mau mea a pau loa, ke hele kākou ma ke alanui o make ʻoukou.” A pau ke aʻo ʻana o ʻAukelenuiaʻīkū iā lākou, a laila, hele akula lākou. Ma kēia hele ʻana, ʻaʻole lākou i mālama i nā ʻōlelo a ʻAukelenuiaʻīkū. ʻO ke kanaka puni kō, lālau akula ia i ka puna o ke kō, a make ihola ia. Pēlā lākou a pau loa ʻehā. Ua make lākou ma muli o kā lākou mau mea i ʻono ai, a papale i nā ʻōlelo aʻo a ʻAukelenuiaʻīkū.

A pau lākou i ka lilo i ka make, koe ihola ʻo ʻAukelenuiaʻīkū. Hoʻi akula ia a hiki i ka hale. ʻIke maila ka wahine me nā kaikoʻeke, uē maila, a hālāwai aʻela lākou me ka ʻoluʻolu aloha. Ma hope o kēia hālāwai ʻana, noho pū ihola lāua, he kāne a he wahine. Ma kēia noho ʻana, ua uhi ʻia ko lāua mau manaʻo i ke aloha a me ka manaʻo. A hala ka wā lōʻihi o kēia noho ʻana, ua uhi ʻia ka manaʻo o ke aliʻi no kāna kāne, a ua pau kona manaʻo ma luna o ʻAukelenuiaʻīkū. No laila, hāʻawi maila ʻo Nāmakaokahaʻi, kāna wahine, i ke ea o ka ʻāina a me nā mea a pau loa i loko o ko ʻAukelenuiaʻīkū lima a me kona mau kino ʻano akua kekahi.

I kekahi lā, komo akula ʻo ʻAukelenuiaʻīkū i loko o ka hale e ʻai ai. Iā ia e ʻai ana, wehe malū aʻela ʻo Nāmakaokahaʻi i ka pahu o ke akua o ʻAukelenuiaʻīkū, a nānā i loko. E waiho ana ke koʻi a me ka pahi i loko. Lālau ihola ia ma ka ʻoi o ke koʻi a hamo ihola. Moku aʻela ka lima, a kahe ke koko. No laila, pane ihola ʻo Nāmakaokahaʻi, “Kupanaha! He mea maikaʻi nō kā hoʻi kā kuʻu kāne e hūnā nei!” A pau kona nānā ʻana, hūnā ihola ia. A pau ka ʻai ʻana o ʻAukelenuiaʻīkū, hoʻi maila ia a noho. Hoʻomaoe akula ʻo Nāmakaokahaʻi iā ia, “ ʻEā! He aha kāu mau mea maikaʻi o ka hele ʻana mai?” Lālau ihola ʻo ʻAukelenuiaʻīkū i ka pahu a wehe aʻela. Lālau ihola i ke koʻi a me ka pahi, a hāʻawi akula iā Nāmakaokahaʻi me ka ʻōlelo aku, “ ʻO kēia mau mea ʻelua nā mea maikaʻi aʻu i lawe mai ai mai ka ʻāina ʻo Kuaihelani mai. A ʻo ia mau mea ʻelua a me kuʻu akua, ʻakolu mea maikaʻi loa.” A lohe ʻo Nāmakaokahaʻi i kēia mau ʻōlelo a ʻAukelenuiaʻīkū, ʻōlelo akula ia i kāna kāne, “ ʻĒ! ʻO kāu mea maikaʻi, ʻo kaʻu mea maikaʻi. Hoʻoili na kā kāua keiki!”

Ma kēia wahi aku, e ʻike kākou i ka mana o Nāmakaokahaʻi a me kona make ʻole i nei mea ʻoi ʻo ke koʻi, a e maopopo nō auaneʻi iā kākou he ʻano akua nō kona.

A pau ko lāua kamaʻilio ʻana no ke koʻi a me ka pahi, ʻōlelo aku ʻo Nāmakaokahaʻi i kāna kāne, iā ʻAukelenuiaʻīkū, “E ʻoki mai ʻoe iaʻu i ke koʻi.” ʻĪ aku ʻo ʻAukelenuiaʻīkū, “Kupanaha ʻoe! ʻO ʻoe nō kuʻu wahine ponoʻī, a pehea lā au e ʻoʻoki aku ai iā ʻoe a make iho? E aho i ke kanaka ʻē au e ʻoʻoki ai i ke koʻi a moku, a i ʻole ia, he hoa hakakā, ʻaʻole ʻo ʻoe, ʻo koʻu ʻiʻo ponoʻī.” ʻĪ mai ka wahine, “Kāhāhā! E hāʻawi hoʻi paha auaneʻi ʻoe i ke koʻi iā haʻi, lilo hoʻi ka mea maikaʻi a kā kāua keiki. No laila, e hoʻāʻo mai nō ʻoe iaʻu.” A no ko Nāmakaokahaʻi paʻakikī loa, ʻae aku kāna kāne. Ma kēia ʻae ʻana o kāna kāne, ua lilo ia i mea ʻoluʻolu

loa iā Nāmakaokahaʻi. Ma hope o kēia ʻae ʻana o ʻAukelenuiaʻīkū e ʻoʻoki aku iā Nāmakaokahaʻi i ke koʻi, hoʻolei loa akula nā wāwae o Nāmakaokahaʻi a pololei. ʻOʻoki ihola ʻo ʻAukelenuiaʻīkū i ke koʻi.