ʻAukelenuiaʻīkū: Mokuna ʻEiwa

Ua ʻōlelo ʻia ma ka mokuna mua iho o kēia moʻolelo, ʻo ke koʻi a me ka pahi kā ʻAukelenuiaʻīkū mau waiwai. A ma kēia kākau ʻana e ʻōlelo ʻia ana ke ʻoki ʻana o ʻAukelenuiaʻīkū i kāna wahine i ke koʻi. Iā ʻAukelenuiaʻīkū i ʻoʻoki ai iā Nāmakaokahaʻi i ke koʻi, moku aʻela kona mau wāwae a kaʻawale loa. A ma kēia moku ʻana o kona mau wāwae, he mea leʻaleʻa ihola ia i ko Nāmakaokahaʻi manaʻo. ʻĪ aku ʻo Nāmakaokahaʻi iā ʻAukelenuiaʻīkū, “ ʻŪ! ʻAkahi kā ka mea maikaʻi nui wale āu. E ʻoki hou mai ana ʻoe.” A lohe ʻo ʻAukelenuiaʻīkū, ʻoʻoki akula ia i ke koʻi, a moku nā ʻoloʻolo wāwae. Pēlā nō kā ʻAukelenuiaʻīkū ʻoʻoki ʻana a hiki i ke poʻo. Ma hope o kēia ʻokiʻoki ʻana, ua kaʻawale loa kēlā wahi kēia wahi o ke kino o Nāmakaokahaʻi. Akā, ʻaʻole naʻe he pau o ka ʻōlelo ma kona waha.

A pau loa ke kino o Nāmakaokahaʻi i ka moku i ke koʻi a ʻAukelenuiaʻīkū, nīnau aʻela ke poʻo o Nāmakaokahaʻi iā ʻAukelenuiaʻīkū, “ ʻEā! Pau aʻela kāu mea maikaʻi, e ke kāne?” “ ʻAe, ua pau loa aʻela. No ka mea, a moku kēia mea he kanaka, he make kona hope.” Ma hope o kēia ʻōlelo a ʻAukelenuiaʻīkū, pane mai ʻo Nāmakaokahaʻi, “ ʻAe, pau aʻela kāu mea maikaʻi, ʻo kaʻu mea maikaʻi koe.” Ma kēia ʻōlelo a Nāmakaokahaʻi, hoʻi aʻela kona kino a hui ma kahi mua. Pēlā nā wahi a pau loa i kaʻawale, a ola aʻela ia e like me ma mua.

Kāhea akula ia i kona mau kaikuanāne ʻehā, ʻo ia ʻo Kāneʻāpua, Kānemoe, Lēʻāpua, Kahaumāna. A hiki maila nā kaikunāne i mua o ko lākou kaikuahine, ʻo Nāmakaokahaʻi, ʻī akula ia, “E aha lā au, e pali paha au?” ʻAe akula nā kaikunāne, “ ʻAe, e pali ʻoe.” I ia wā, kū ana ua pali, lele koaʻe, laumania, nanao, nihinihi. Hamo aʻela ʻo ʻAukelenuiaʻīkū me ka makaʻu a me ka hopohopo. A laila, ʻōʻili aʻela ʻo Nāmakaokahaʻi a kū ana ma luna o ka wēlau o ka pali. A nānā iho i ke kāne me ka nīnau iho, “E aha ana ʻoe?” ʻĪ aku ke kāne, “E mahalo iho ana au. ʻO kāu mea maikaʻi, ʻo kaʻu mea maikaʻi. Na kā kāua keiki ia.” Ma kēia ʻōlelo a ʻAukelenuiaʻīkū, he kanaaho wale aʻe nō, he makaʻu kona e noho ana.

Iā Nāmakaokahaʻi e kū ana i luna o ka pali, kāhea ihola i nā kaikunāne ona ʻehā, “E aha lā au, e kai paha?” ʻAe aku nā kaikunāne, “ ʻAe, e kai ʻoe.” Lilo aʻela ka ʻāina i kai. He nalu ma nā wahi a pau loa, ʻaʻohe wahi kaʻawale i koe. A ʻo ʻAukelenuiaʻīkū, i loko o ka manawa e poʻi nei ka nalu, ʻōʻili aʻela ʻo Nāmakaokahaʻi, a nīnau maila i ke kāne, “E ʻAukelenuiaʻīkū, e aha ana ʻoe?” ʻĪ aku ke kāne, “E mahalo aʻe ana au i kēia mea maikaʻi āu.”

A ma hope o ke kai, kuʻu ihola ʻo Nāmakaokahaʻi i ke kino ahi ona. Pau aʻela ka ʻāina i ke ahi a puni, ʻaʻohe wahi i koe. A ʻo ke kāne hoʻi ʻo ʻAukelenuiaʻīkū, aia i loko o ka lapalapa o ke ahi kahi i noho ai. A laila, nīnau iho ka wahine, “E aha ana ʻoe e ʻAukelenuiaʻīkū?” “E mahalo aʻe ana au i kēia mea maikaʻi āu, ʻo ke ahi.”

ʻO kēia mau mea ʻekolu, ʻo ka pali, ʻo ke kai, ʻo ke ahi, he mau kino lākou no Nāmakaokahaʻi ma kona ʻano akua. Koe naʻe ke kino lele ona, ua hāʻawi aku ia i kāna kāne i ia mau mea a pau. A ʻo ke kino lele o Nāmakaokahaʻi, ua ʻauʻa ia i kāna kāne. ʻAʻole i hāʻawi aku, no kona manaʻo, o lele auaneʻi, nele ia i ke kāne ʻole, no laila, ʻauʻa ia. Akā, ʻo nā kaikunāne ona, ua manaʻo lākou e hōʻike malū i ko lākou kaikoʻeke i ia kino.