ʻAukelenuiaʻīkū: Mokuna ʻUmi Kūmākolu

Ma ʻaneʻi e ʻike ai kākou i ko ʻAukelenuiaʻīkū mana a me kona hele ʻana i ka ʻāina malihini e huli i ka wai ola a Kāne. ʻŌlelo aku ka wahine i kāne kāne, “Ma luna o kēia kaha pololei ʻoe e hele ai, ma laila ʻoe e lele pololei ai. Mai lele ʻoe ma ka hema o ke kaha o hala ʻoe i ka lewa, make ʻoe. A mai lele ʻoe ma ka ʻākau o ke kaha o hāʻule ʻoe i ka nenelu, make ʻoe. ʻAʻole ʻoe e ola. ʻO kēia mau ʻōlelo a pau loa, e hoʻopaʻa ʻoe ma ko naʻau.” A pau nā ʻōlelo a ka wahine i kāna kāne, lālau akula ʻo ʻAukelenuiaʻīkū i ka pahu o kona akua, ʻo Lonoikoualiʻi, hoʻokomo aʻela ma loko o kona pōʻaeʻae, ʻaʻahu ihola i ke kapa lehu ma waho ona. A mākaukau ko ʻAukelenuiaʻīkū hele, lele akula ia a aloha i ka wahine, honi ihola lāua. A pau ke aloha ʻana o ʻAukelenuiaʻīkū me kāna wahine ʻo Nāmakaokahaʻi, lele akula ia ma ka hikina a ka lā.

A hala ka mahina hoʻokahi o ko ʻAukelenuiaʻīkū lele ʻana, hemo aʻela ʻo Nāmakaokahaʻi a waho o ka hale, nānā aʻela. Ma hope o kēia nānā ʻana, noho ihola ʻo Nāmakaokahaʻi hoʻokahi mahina hou. ʻAlua mahina, hemo aʻela a waho, nānā. I nānā aʻe ka hana, e lele ana nō ke kāne. Noho hou ihola ia, kakali hoʻokahi mahina hou. A hala ia mahina, nānā hou aʻela ia. ʻAʻohe ʻike ʻia o ʻAukelenuiaʻīkū. Ma kēia nalo ʻana o ʻAukelenuiaʻīkū mai ko Nāmakaokahaʻi maka aku, manaʻo ihola ia ua make kāna kāne no ka lele ʻana ma waho o ke kaha pololei. Ma kona noʻonoʻo, ua hāʻule ʻo ʻAukelenuiaʻīkū i ka nenelu o ka lewa nuʻu a me ka lewa lani.

Ma hope o kēia, uē hāmama aʻela ʻo Nāmakaokahaʻi i ke aloha i ke kāne. Ma kēia uē ʻana, lohe akula nā kaikunāne i kēia leo uē. Hele maila lākou e ʻike, nīnau maila, “He aha kāu e uē nei?” “ ʻO ke kaikoʻeke o ʻoukou, ua make.” Ma kēia wahi, e kamaʻilio iki kākou no nā mea a pau loa i ko lākou uē ʻana a me ke kanikau ʻana no ʻAukelenuiaʻīkū.

A hiki nā kaikunāne i mua o Nāmakaokahaʻi, kēnā akula ia, “E kiʻi i nā mea a pau o luna e iho mai e kanikau no ʻAukelenuiaʻīkū. ʻO ia ka pō, ke ao, ka lā, ka hōkū, ka hekili, ke ānuenue, ka uila, ka waipuʻilani, ka ʻohu, ka ua noe, ka mahina, ʻo ia ʻo Kaukihikamalama (he kupunakāne no Nāmakaokahaʻi). ʻO lākou a pau loa, inā ʻaʻole lākou e hiki mai e uē i kuʻu kāne, pau loa lākou i ka make iaʻu.” Ma hope o kēia ʻōlelo ʻana, ua kiʻina nā mea a pau loa, a ua ʻākoakoa mai lākou i loko o ka wā pōkole loa no ka makaʻu o make iā Nāmakaokahaʻi.

A hiki mai kēia poʻe, kēnā hou akula ʻo Nāmakaokahaʻi, “E kiʻi i ko ka lani poʻe, ʻo ia kēia, Kūwahailo, Makaliʻi, Kamalanaikuaheahea, Kukuʻena, Māhuʻia, ʻIkuā, Welehu. ʻO kēia poʻe a pau loa, e iho mai lākou i lalo nei e uē kanikau ai i kuʻu kāne. Inā ʻaʻole lākou e hiki mai i kaʻu kauoha, pau lākou i ka make iaʻu. A e ʻōlelo aku ʻoukou i kuʻu kaikunāne, iā Makaliʻi, pau ka hele ʻana mai o ka wahine ma luna o ka lima o nā kānaka. Inā ia e hōʻole i kēia, make ia iaʻu i kēia lā.”

Ma hope o kēia mau ʻōlelo, ua mākaukau nā mea a pau loa, a ua ʻākoakoa i loko o ka wā pōkole. ʻO ka hana a kēia poʻe a pau loa, ʻo ke kanikau i ke kāne a ke aliʻi wahine, ʻo ia nō ʻo ʻAukelenuiaʻīkū. Ma kēia kamaʻilio ʻana, e hoʻi hou kākou e ʻōlelo no ka lele ʻana o ʻAukelenuiaʻīkū.

Ma kēia lele ʻana o ʻAukelenuiaʻīkū, ʻaʻole ʻo ia i lele pono ma luna o ke au o ke kaha pololei, no laila, ua hāʻule loa kona lele ʻana ma ke nenelu o ka lewa, a kokoke loa e make. A ma kēia lele ʻana hoʻi, ua lolohi loa, ʻo ia hoʻi, ua luhi loa, ko ʻAukelenuiaʻīkū lima i ka paʻa i ka pahu o kona aku, ʻo Lonoikoualiʻi. No laila, hoʻololi aʻela ia ma kekahi ʻaoʻao. Ma kēia hoʻololi ʻana, ʻike ihola ʻo Lonoikoualiʻi, ke akua, ua haʻalele lāua i ke au o ke kaha, kahi a Nāmakaokahaʻi i ʻōlelo mai ai. No laila, ʻōlelo aʻela ʻo Lonoikoualiʻi iā ʻAukelenuiaʻīkū, “Ke lele nei kāua ma kahi ʻē, ʻaʻole ma luna o ke au o ka ʻāina. Aia ke ʻā maila ke ahi i ka honua. Ua pau

nā mea a pau loa i lalo, a hoʻokahi wale nō mea i koe i luna nei.” Nīnau aku ʻo ʻAukelenuiaʻīkū, “ ʻO wai ka mea i koe i luna nei?” ʻĪ aku ʻo Lonoikoualiʻi, kona akua, “ ʻO kēlā mea e kau maila, e lele pono ʻoe, a laila, pūliki ʻoe a paʻa loa, a laila, ola kāua.”

E pono e ʻōlelo ʻuʻuku kākou no kēlā mea a ke akua o ʻAukelenuiaʻīkū e kuhikuhi nei, i maopopo. ʻO ke kupunakāne ia o Nāmakaokahaʻi, ʻo Kaukihikamalama (he mahina). ʻO kona mea i lohi ai i luna a ʻike ʻia ai e Lonoikoualiʻi, ʻo ka hoʻomākaukau ʻana i ō nona e lele ai mai luna mai a ka honua. Akā, ma mua o kona mākaukau ʻana e lele, ua paʻa i ka hopu ʻia e ʻAukelenuiaʻīkū. A ma kēia hopu ʻana a ʻAukelenuiaʻīkū, ua puahilohilo ka mahina ke nānā aku. ʻO ke kumu i puahilohilo ai ʻo ka mahina, ʻo ka pūliki ʻana o ʻAukelenuiaʻīkū. Pēlā ka mea i ʻōlelo ʻia ma loko o kēia moʻolelo.

A kau ʻo ʻAukelenuiaʻīkū a me Lonoikoualiʻi i luna o ka mahina, nīnau aʻela ka mahina me ka hoʻokae iā ʻAukelenuiaʻīkū, “Na wai ke kupu ʻo ʻoe, e kēnā kanaka hoʻokano? ʻAʻole i piʻi ʻia koʻu kua e kaʻu moʻopuna ponoʻī, e Nāmakaokahaʻi, a iā ʻoe, piʻi ʻia ana koʻu kua.” “Nāu nō ke kupu, ʻo au nei lā.” “Naʻu na wai?” ʻĪ aku ʻo ʻAukelenuiaʻīkū, “Nāu nō.” ʻŌlelo aʻe ʻo Kaukihikamalama, “ ʻO ia ana kahi o ka pili ʻana!” “ ʻO au ke keiki a Kapapaiākea lāua o ʻĪkū.” ʻĪ mai ʻo Kaukihikamalama, “ ʻO ka hānai nō ʻoe a Kapōʻino lāua ʻo Kamoʻoʻīnanea?” “ ʻAe, ʻo au nō.” ʻĪ mai ka mahina, “Mai make, e kuʻu haku.” Ma kēia kamaʻilio ʻana a ʻAukelenuiaʻīkū me Kaukihikamalama i ka lani, ua lohe ʻo Nāmakaokahaʻi i lalo nei i ko lāua ʻōlelo ʻana. I ia wā, ʻakahi nō a maopopo iā ia, ʻo ʻAukelenuiaʻīkū kēia. No ka mea, ʻo ka inoa o ʻAukelenuiaʻīkū iā lākou, ʻo Kanakaokai. No laila, ʻōlelo aʻela ʻo Nāmakaokahaʻi i kona makuakāne a me kona mau kaikunāne, “Kupanaha! Kainō he kanaka ʻē kēia, ʻaʻole kā! Eia nō kā ʻo ʻAukelenuiaʻīkū, ke keiki a Kapapaiākea lāua ʻo ʻĪkū, ka hānai a Kapōʻino lāua ʻo Kamoʻoʻīnanea.”

Ma hope o laila, kāhea aʻela ʻo Nāmakaokahaʻi iā Kaukihikamalama e lele mai me ka moʻopuna, ʻo ia ʻo ʻAukelenuiaʻīkū. A hoʻi maila ʻo ʻAukelenuiaʻīkū i ka honua, kēnā aʻela ʻo Nāmakaokahaʻi i nā mea hoʻomālamalama a pau loa e lele i luna o ka lani, i mālamalama ʻo ʻAukelenuiaʻīkū ke hoʻi mai, ʻo ia ka lā, ke ao, ka uila, ke ahi.

A hiki ʻo ʻAukelenuiaʻīkū i lalo nei, uē ihola lākou. A pau ka uē ʻana, mākaukau ʻo Kūwahailo, Makaliʻi, Malanaikuaheahea, Kaukihika-malama e hoʻi. A pau lākou i ka hoʻi i luna o ka lani, noho ihola ʻo ʻAukelenuiaʻīkū me Nāmakaokahaʻi he manawa lōʻihi loa ma ke ʻano o ke kāne a me ka wahine. A ma hope o laila, ʻōlelo aku ʻo Nāmakaokahaʻi i ke kāne, “E ʻimi hou aʻe ʻoe i ka wai ola loa a Kāne.” ʻAe aku ʻo ʻAukelenuiaʻīkū i kēia ʻōlelo a kāna wahine. A laila, ʻōlelo aku ʻo Nāmakaokahaʻi, “Ke hoʻomoe nei au i kēia ʻau hau mai ka puka o ka hale o kāua a ka hikina a ka lā. No laila, e nānā pono ʻoe me ka mālama loa. Ma ʻaneʻi ʻoe e hele ai, mai kēia kihi a kēlā kihi, ma luna pono o ke au o ka ʻāina a me ke kaha pololei loa. Mai lele ʻoe ma kēia ʻaoʻao a ma kēlā ʻaoʻao, o make ʻoe.” A pau ke kamaʻilio ʻana a Nāmakaokahaʻi iā ʻAukelenuiaʻīkū, lele akula ia i ka lani, a kū ma ke kaʻe o ka lua. Aia i lalo o ia lua ka wai ola loa a Kāne. ʻO ka lōʻihi naʻe o ka manawa o ka lele ʻana, ʻeono mahina.

Ma kēia kū ʻana o ʻAukelenuiaʻīkū i luna o ke kaʻe o ka lua, lele akula ia a kau ana i luna o Kānenaʻiau. He kiaʻi ia i hoʻonoho ʻia ma laila e nānā a pepehi aku i ke kupu hiki ma laila. Na Kamohoaliʻi i hoʻonoho aku i laila. Iā ʻAukelenuiaʻīkū e kū ana ma kona kua, nīnau aʻela ia me ka huhū hoʻokae, “ ʻĒ! Hoʻokano wale ʻoe?

Na wai ke kupu ʻo ʻoe?” ʻAʻole i piʻi ʻia koʻu kua e kaʻu moʻopuna, e Kamohoaliʻi, a iā ʻoe kā hoʻi piʻi ʻia koʻu kua.” ʻĪ iho ʻo ʻAukelenuiaʻīkū, “Nāu nō.” “Naʻu na wai?ʻʻ “ ʻO ke keiki au a Kapapaiākea lāua ʻo ʻĪkū.” “ ʻO ka moʻopuna ʻoe a Kapōʻino lāua me Kamoʻoʻīnanea?” ʻAe aku ʻo ʻAukelenuiaʻīkū, “ ʻAe.”

A lohe kēlā i kēia mau ʻōlelo a ʻAukelenuiaʻīkū, aloha maila ia, “E walina hoʻi iā ʻoe, e kuʻu haku. He aha kāu huakaʻi o ka hiki ʻana mai?” ʻŌlelo aku ʻo ʻAukelenuiaʻīkū, “I kiʻi mai nei au i ka wai ola loa a Kāne no kuʻu keiki a me oʻu kaikuaʻana.” Nīnau mai ʻo Kānenaʻiau, “Ua pau loa naʻe paha?” ʻĪ aku ʻo ʻAukelenuiaʻīkū, “ ʻAʻole i pau.” ʻĪ maila kēlā, “Nānā ʻia i kuʻu piko.” Iā ʻAukelenuiaʻīkū e nānā ana i ka piko, kuhikuhi maila kēlā i ke ala e lele ai. “ ʻAuhea ʻoe. Mai lele ma kēia ʻaoʻao o pā ʻoe i ka ʻohe. No ka mea, inā e pā ka ʻohe, ʻo ka halulu nō ia o ka ʻohe. A lohe ko kaikuaʻana, paʻa ka wai, ʻaʻole e loaʻa mai iā ʻoe. No laila, ma ʻaneʻi ʻoe e lele ai, a laila, loaʻa iā ʻoe ka wai ola loa a Kāne.” A pau ka ʻōlelo ʻana iā ʻAukelenuiaʻīkū.

Ma hope o laila, lele akula ʻo ʻAukelenuiaʻīkū a kau ana i luna o Hawewe. E like me nā ʻōlelo i kēlā mau mea i hala aku, pēlā nō ka ʻōlelo ʻana ma ʻaneʻi. ʻĪ mai ʻo Hawewe, “E kuʻu haku, he aha kāu huakaʻi o ka hiki ʻana mai?” “I hele mai nei au e ʻimi i ka wai ola a Kāne.” I ia wā, ʻōlelo mai ʻo Hawewe, “Mai lele ʻoe ma ka ʻaoʻao hema o pā auaneʻi ka lama iā ʻoe, halulu. ʻO ia halulu, a lohe ko kaikuaʻana i lalo, loaʻa ʻole ka wai ola a Kāne iā ʻoe. No laila, ma ʻaneʻi ʻoe e lele ai, a laila, loaʻa iā ʻoe ka wai ola a Kāne.” ʻO kēia mau kānaka ʻelua, he mau kūpunakāne no ʻAukelenuiaʻīkū ma ka ʻaoʻao o kona makuahine, ʻo Kapapaiākea. ʻO ka nui a me ka lōʻihi o ka manawa o ʻAukelenuiaʻīkū i lele ai mai ke kanaka mua a kēia kanaka hope, ʻelua mahina o ka lele ʻana.

A haʻalele ʻo ʻAukelenuiaʻīkū i ke kamaʻilio ʻana me Hawewe, lele hou maila ʻo ʻAukelenuiaʻīkū a kau i luna o Kānenaenae. A pau kā ʻAukelenuiaʻīkū ʻōlelo ʻana nona a me kona mau mākua, komo akula ia, ʻōlelo ma ko Kānenaenae pepeiao. Maopopo ua pili loa ʻo ʻAukelenuiaʻīkū iā ia, a laila, uē ihola ia iā ʻAukelenuiaʻīkū. A pau ka uē ʻana, nīnau akula, “He aha ka huakaʻi a kuʻu haku o ka hiki ʻana mai?” ʻĪ aku ʻo ʻAukelenuiaʻīkū, “I kiʻi mai nei au i ka wai ola loa a Kāne no kuʻu keiki a me oʻu kaikuaʻana.” Nīnau mai ʻo Kānenaenae, “Ua pau loa naʻe paha?” “ ʻAʻole i pau loa.” “ ʻAe, ua loaʻa. Nānā ʻia i kuʻu piko i pololei.” Iā ʻAukelenuiaʻīkū e nānā ana, ʻī maila kēlā, “Mai lele auaneʻi ʻoe ma kēia ʻaoʻao lā o pā ʻoe i ka loulu, halulu. ʻO ia halulu, a lohe ko kaikuaʻana i lalo, paʻa ka wai ola a Kāne, ʻaʻole e loaʻa mai iā ʻoe. No laila, ma ʻaneʻi ʻoe e lele ai. Ma kēia lele ʻana āu a hiki ʻoe i lalo i ko kupunakāne, a nāna ʻoe e ʻōlelo mai, a laila, loaʻa ka wai iā ʻoe.”

Ma hope o kēia ʻōlelo ʻana a lāua, lele maila ʻo ʻAukelenuiaʻīkū a kau ana i luna o Kuemanu. ʻŌlelo iho ʻo ʻAukelenuiaʻīkū, “Nāu nō ke kupu ʻo au.” Nīnau mai kēlā, “Naʻu na wai?” “ ʻO ke keiki au a Kapapaiākea lāua ʻo ʻĪkū.” A lohe ʻo Kuemanu i kēia mau ʻōlelo, uē ihola ia iā ʻAukelenuiaʻīkū, a nīnau aʻela, “ ʻO ka moʻopuna nō ʻoe a Kapōʻino lāua ʻo Kamoʻoʻīnanea?” ʻAe aku ʻo ʻAukelenuiaʻīkū,

“ ʻAe, ʻo au nō kā lāua moʻopuna.” A laila, nīnau maila ʻo Kuemanu, “He aha kāu huakaʻi nui o ka hiki ʻana mai?” ʻĪ aku ʻo ʻAukelenuiaʻīkū, “I hele mai au e ʻimi i ka wai ola loa a Kāne no kuʻu keiki a me oʻu kaikuaʻana.” “ ʻAe, ua loaʻa. O iho i lalo i ko kupunawahine, aia i lalo kahi i noho ai i ke kumu o ka pali. ʻO ia ʻo Luahinekaikapu, ua makapō naʻe. A hiki ʻoe, e pūlehu maiʻa ana kēlā, hoʻokahi kāuna maiʻa. I lālau auaneʻi kēlā hoʻokahi, lālau ʻoe hoʻokahi. Pēlā a pau nā maiʻa ʻehā. A laila, nāna ia e lālau iho a nele, ʻōlelo iho, penei: ʻNo hea lā hoʻi kēia kalohe i hiki mai nei?ʻ A laila, lālau kēlā i ka lehu a lū ma ka ʻaoʻao ʻākau, holo ʻoe ma ka ʻaoʻao hema e kū ai. A pau ia, lū hou kēlā ma ka ʻaoʻao hema. Holo ʻoe ma ka ʻaoʻao ʻākau e kū ai. Ma hope o laila, nānā aku ʻoe i ka lālau i ka lehu a honi i ka ihu. A i kihe kēlā ma kēia nānā ʻana, ua honi i ka hohono kanaka. A laila, mālama ʻoe iā ʻoe iho o make ʻoe i ka luahine. Nānā aku ʻoe, hoʻokahi make i koe; lālau kēlā i ka iʻe hohoa a hili iā ʻoe. Holo ʻoe ma ka hema. A huli ma ka hema e hili ai, holo ʻoe ma ka ʻākau. A hala kēia mau mea, a laila, holo ʻoe a piʻi i luna o ke kua e noho ai.”

Ma ʻaneʻi, e waiho kākou i nā ʻōlelo o ka launa ʻana o ʻAukelenuiaʻīkū me ke kupunawahine a kona kupunakāne i aʻoaʻo mai ai. A e ʻōlelo kākou no ka pau ʻana o nā mea make a ka luahine iā ʻAukelenuiaʻīkū a me nā ʻōlelo hope.

A pau nā mea make a ke kupunawahine, a laila, piʻi aʻela ʻo ʻAukelenuiaʻīkū a noho ihola i luna o ka ʻūhā. Nīnau aʻela ke kupunawahine, “Na wai ke kupu ʻo ʻoe?” ʻĪ aku ʻo ʻAukelenuiaʻīkū, “Nāu nō.” “Naʻu na wai?” “ ʻO au nō ke keiki a Kapapaiākea a me ʻĪkū.” A lohe ke kupunawahine, ʻōlelo aʻela ia iā ʻAukelenuiaʻīkū, “ ʻO ka moʻopuna nō ʻoe a Kapōʻino lāua ʻo Kamoʻoʻīnanea?” ʻAe aku ʻo ʻAukelenuiaʻīkū, “ ʻAe.” I ia wā, nīnau maila kona kupunawahine, “He aha ka huakaʻi nui a kuʻu haku o ka hiki ʻana mai i ʻaneʻi?” “I kiʻi mai nei au i ka wai ola loa a Kāne no kuʻu keiki a me oʻu kaikuaʻana.” Nīnau aku ke kupunawahine iā ʻAukelenuiaʻīkū, “Ua pau loa naʻe paha?” “ ʻAʻole.” “E ka moʻopuna, e nānā mai ʻoe iaʻu, ʻaʻohe maka, ua makapō, ʻaʻohe ʻike aku. ʻAʻole paha auaneʻi e loaʻa ka wai ola loa a Kāne.”

Ma kēia mau ʻōlelo a kona kupunawahine, ua komo mai ke kānalua iā ʻAukelenuiaʻīkū no ka hoʻokō ʻole ʻia o kona makemake. No laila, noʻonoʻo ihola ʻo ʻAukelenuiaʻīkū a maopopo iā ia, ʻī akula ia i ke kupunawahine, “E hele kāua i waho.” A lohe ke kupunawahine, ʻae maila ia. Alakaʻi akula ʻo ʻAukelenuiaʻīkū a hiki i waho, hoʻomoe ihola i ke kupunawahine ma lalo o ke kumu niu. Piʻi aʻela ʻo ʻAukelenuiaʻīkū i luna o ka niu a loaʻa ʻelua muʻo hou o ka niu. Ma hope o ka hahaki ʻana a ʻAukelenuiaʻīkū i nā muʻo niu ʻelua, kāhea ihola ia i ke kupunawahine, “E Luahinekaikapu ē! Nānā aʻe ko maka i luna

i ka lewa.” Iā Luahinekaikapu e huli ana ke alo a nānā i ka lani, i ia manawa i kiola ai ʻo ʻAukelenuiaʻīkū me ka ikaika loa i nā muʻo niu ʻelua i nā maka o Luahinekaikapu. A laila, puoho aʻela ia a uē ihola me ka leo nui, “Auē kuʻu make!!” Kāhea iho ʻo ʻAukelenuiaʻīkū, “Mai uē ʻoe, hāmau. ʻĀnaʻanai ʻia ko maka. Malia o mōhala aʻe, ʻike ko maka.”

A lohe ke kupunawahine i ka ʻōlelo a kāna moʻopuna, a ʻAukelenuiaiku, ʻānai koke aʻela ia i nā maka. Ma kēia ʻānai ʻana, ua loaʻa mai ka ʻike i kona mau maka e like me ma mua. Kāhea ihola ʻo ʻAukelenuiaʻīkū, “Pehea ko maka?” “Ua ʻike au.” Ma hope o laila, iho ihola ʻo ʻAukelenuiaʻīkū mai luna iho o ka niu a hiki i lalo.

ʻŌlelo aku ʻo Luahinekaikapu iā ia, “E kiʻi ʻoe i ka pōhuehue a me ka ʻakoko.” A loaʻa maila ia mau mea i mua o ke alo o kona kupunawahine, kuʻi ihola ia me ka nānahu, ke kukui, ka lepo, a wali. A pau loa kēia mau mea i ka ʻākoakoa, ʻī aku ke kupunawahine i ka moʻopuna, “ ʻAkahi nō kāua a hana iā ʻoe.” Ma ʻaneʻi e maopopo ai kēia mau mea i hana ʻia. Eia ke ʻano, he mea hamo i ka lima o ʻAukelenuiaʻīkū i like me ko Kamohoaliʻi lima.

Ma hope o kēia mau mea, pena ihola ʻo Luahinekaikapu i ka lima o ʻAukelenuiaʻīkū a ʻeleʻele loa i like me ko Kamohoaliʻi lima ka ʻeleʻele. No ka mea, ʻo ka poʻe nāna i kiaʻi ka wai ola a Kāne, ua maʻa lākou i ka ʻeleʻele o ka lima, no ka mea, ʻo ka wai, ua paʻa i ka pūlama ʻia me nā kiaʻi. A ʻo ka lima i pāʻele ʻole ʻia a lālau, ʻaʻole e loaʻa mai ka wai.

Ma hope o ka pāʻele ʻana i nā lima o ʻAukelenuiaʻīkū, ʻōlelo aku ke kupunawahine i ka moʻopuna, “Ma ʻaneʻi kāua e noho ai. A pau ka hana ʻana mai i ka ʻawa, a laila, hele aku ʻoe a ka puka. A hiki ʻoe ma ka puka, a laila, hāʻawi ʻia mai ka wai iā ʻoe; he wai aumiki ia. Hoʻolei aku nō ʻoe, nanao hou aku nō ko lima, a i hāʻawi hou mai auaneʻi iā ʻoe i ka wai i loko o ka huewai, a laila, ʻo ka wai ola kā hoʻi ia a Kāne. Lawe mai ʻoe.”

Ma kēia mau ʻōlelo a ke kupunawahine i ʻōlelo ai i kāna moʻopuna, hana akula nō ia e like me ia mau ʻōlelo kuhikuhi. A hiki ʻo ʻAukelenuiaʻīkū ma ka puka o ka wai ola, noho ihola ia a liʻuliʻu, nanao akula nā lima ona i loko. Ma kēia nanao ʻana, ua haʻohaʻo loa ka poʻe e noho ana e kiaʻi i loko o ka puka, no ka mea, ʻaʻole lākou i ʻike i ia mea ma mua.

Ma kēia haʻohaʻo o lākou, noʻonoʻo ihola i ka mea e pono ai. No laila, lālau lākou i ka ʻai a kau maila i luna o nā lima. Kiola aʻela ka lima o ia nei i ka ʻai. Hāʻawi maila lākou i ka ʻai a kau i ka lima o ia nei. Kiola aʻela nō ka lima o ia nei, hāʻule i lalo. No laila, noʻonoʻo ihola lākou i ke ʻano o kēia lima pāʻele e nanao nei. ʻĪ mai kekahi kiaʻi, “Malia paha, no ka wai ola a Kāne kēia lima e nanao nei.” ʻAe maila kekahi, “ ʻAe.” I ia wā, lālau akula lākou iā Huewaiakaʻula, kahi i waiho ai ʻo ka wai ola a Kāne, hāʻawi ihola i ka lima o ʻAukelenuiaʻīkū.

A loaʻa ka huewai iā ʻAukelenuiaʻīkū, lawe aʻela ia a luna, hahaki aʻela ia i ka nuku o ka huewai, ninini ihola i ka wai i loko o kāna huewai, a mokumoku aʻela i ka ʻaha o ka huewai, ʻo ia ʻo Paleaikaʻahalanalana.

Ma hope o kēia mau mea a pau loa, lele aʻela ʻo ʻAukelenuiaʻīkū i luna ma kahi ʻē, ʻaʻole hoʻi i lele aku ma kahi o kona kupunawahine ʻo Luahinekaikapu. Akā, ua ʻike nō naʻe kona kupunawahine i kēia lele ʻana, no laila, uē ihola ia i ke aloha i kona kaikaina ʻo Kamoʻoʻīnanea, a me Lonoikoualiʻi, ko lāua kaikunāne.

No laila, haku ihola ia i mele aloha no kona kaikaina. Penei ua mele lā:

“Kuhi aku au i Nāpili,

I ke ala a Kānemakua i hele mai ai,

Ka haku, ka lauoho o Kuliliʻikaua,

He kanaka nō ʻo Lono ē!

He hopu manawa no ʻUlaʻula i ke ahi,

He kaua iā Kuluheiua,

Make ai ua loku,

Heʻe ai nā paka,

ʻO ka ua kilikili kā,

ʻO ka ua hoʻomau,

Hoʻomau ka ua i Kamakalana,

Pili i ka hulu o Māui,

Poʻowai ʻo ʻĪkūmailani.

He kau he kau hoʻowiliwili,

He kau he kau hoʻokoʻokoʻo,

O ʻoki i ka piko, moku ke ewe.

ʻO ʻoe kā ia, e ala e Lono,

Ka honua āu i luna nei e Kāne ē,

Ka ʻomo wai, o nā pili wai,

Ke lū ʻia aʻela e Lonowaimakua.

E ka ua, e ka ua,

Aloha ʻolua e lele lā ē,

Aloha ka makani kēhau noe o Kuaihelani.”

Iā ia e uē ana me kēia mele, e lele ana nō ʻo ʻAukelenuiaʻīkū. Ma kēia lele ʻana, ua komo ia i loko o ka lama, a ua pā kona kino i ka lama. No laila, ua ō ka lama a hiki i lalo i o Kamohoaliʻi lā. A laila, ala aʻela ʻo Kamohoaliʻi a hoʻolono ʻo ka hiki aku. A hala ʻelua mahina, ʻaʻohe hōʻea aku i lalo. Lele hou akula nō ʻo ʻAukelenuiaʻīkū a komo i loko o ka loulu, halulu ana. ʻO ka hele nō ia o ka halulu o ka loulu a lohe o Kamohoaliʻi i lalo. Lele hou nō ʻo ʻAukelenuiaʻīkū a komo i ka ʻohe, ʻoē a me ka halulu. Lohe hou nō ʻo Kamohoaliʻi, akā, ua puka loa ʻo ʻAukelenuiaʻīkū i luna o ka lua.

Ma ʻaneʻi, e hoʻomaha ʻuʻuku iho kākou i ka ʻōlelo a me ka hoʻolohe no ʻAukelenuiaʻīkū, a e hoʻolohe kākou no Kamohoaliʻi. Iā ʻAukelenuiaʻīkū i hiki ai i kahi o ka lama e kū ana, ua hiki aku ke ō ʻana o ka lama i nā pepeiao o Kamohoaliʻi. Akā, ua kakali ʻo ia no ka hiki aku a hala ʻelua mahina. Ma hope o kēia mau malama ʻelua, ua lohe hou ʻia ka halulu o ka loulu. No laila, noʻonoʻo ihola ʻo Kamohoaliʻi, ma lalo mai kēia kalohe, ʻaʻole ma luna aku nei. No ka mea, ʻo ka halulu o ka loulu, ua like ia me ka hēkili. ʻO ke ō o ka lama, ua like me ke kani o ka pū. ʻO ka ʻoē o ka ʻohe, me ke kai e poʻi ana i ka pali. Ma ke ʻano ʻokoʻa o ke kani o kēia mau mea, ma laila i maopopo ai ma lalo mai kēia kalohe. No laila, nīnau akula ia i ka poʻe nāna i mālama ʻo Huewaiakaʻula, “ ʻAuhea ka huewai a me ke kōkō ʻaha o ka hue?” ʻĪ mai nā kiaʻi, “Ua kiʻi mai ʻoe a lawe aku, ʻaʻole e kala wale.” ʻĪ aku ʻo Kamohoaliʻi iā lākou, “ ʻAʻole au i kiʻi aku.”

Ma hope o kēia ʻōlelo ʻana, lele akula ʻo Kamahoaliʻi a loaʻa ʻo Kuemanu, ke kiaʻi o ka lewa, nīnau akula ia, “ ʻAʻole anei ʻoe i ʻike i ke kanaka kalohe?” ʻĪ maila ʻo Kuemanu, “Ua ʻike au ma lalo mai nei, ʻo ko kaikaina, ʻo ʻAukelenuiaʻīkū, i kiʻi mai nei i wai ola no ke keiki a me nā kaikuaʻana.” A lohe ʻo Kamohoaliʻi, ʻōlelo akula ia, “He kanaka hanaʻino ia. ʻAʻole ia ʻo ka hana pono ʻana a ke kaikaina. ʻO ka hele mai a launa, he alo, he alo, kamaʻilio pono ana. Eia kā kāna ke kiʻi ʻaihue. ʻAʻole au ʻāhewa no kona lawe ʻana i ka wai ola, eia wale nō, no ka hanaʻino ʻana ona i ke kupunawahine o māua, iā Huewaiakaʻula, a me ke kupunakāne o māua ʻo Paleaikaʻahalanalana.” Eia ke ʻano, ʻo ka hahaki i ka nuku o ka huewai, ʻo ka mokumoku ʻana i ka ʻaha o waho e paʻa ai.

A pau kāna kamaʻilio ʻana me Kuemanu, i ia wā ʻo Kamohoaliʻi i hao ai i kona mana ma ka lele. ʻAʻole o kana mai o ka lele, me ko Kamohoaliʻi manaʻo e loaʻa ʻo ʻAukelenuiaʻīkū, a laila, hana ma ka ʻaoʻao keikikāne. A hiki ʻo Kamohoaliʻi ma ke kaʻe o ka lua, nīnau akula ia i ke kiaʻi, iā Kānenaʻiau, “ ʻAʻole anei ʻoe i ʻike i ke kanaka ma lalo mai nei?” “Ua ʻike au ʻo ko kaikaina, ʻo ʻAukelenuiaʻīkū.” “Pehea ka lōʻihi o ka manawa o ka lele ʻana aku mai ʻaneʻi aku?” “Hoʻokahi makahiki me nā mahina ʻeono.” A lohe ʻo Kamohoaliʻi i kēia ʻōlelo, lālau akula i ka lāʻau a Kekuaokalani, ʻo Hoʻolehelehekiʻi, a hoʻi akula i lalo o ka lua.