ʻAukelenuiaʻīkū: Mokuna ʻUmi Kūmāhā

A hiki ʻo ʻAukelenuiaʻīkū i ka moana i make ai ke keiki me nā kaikuaʻana, nini ihola ia i ka wai ola i loko o ke kai a kokoke e pau ka wai, he hapalua ke koe. Iā ʻAukelenuiaʻīkū e nini ana, ʻike akula ʻo Nāmakaokahaʻi i ke kāne e nini ana i luna o ke kai, ʻaʻole naʻe he ola o ke keiki a me nā kaikuaʻana. Kāhea akula ka wahine, “E ʻAukelenuiaʻīkū ē, hoʻi mai.” A hiki maila ʻo ʻAukelenuiaʻīkū, ʻōlelo aku ka wahine, “Halaʻoʻa ʻoe, e ke kāne.” Ke ʻano o ia, mahaʻoi ʻoe e ke kāne.

Wahi a ka wahine, “Kainō ʻo ka ʻimi kāu a loaʻa. Naʻu e hana aku, a laila, ola ko keiki me ou kaikuaʻana. ʻAʻole kā! ʻO ka hoʻi mai nō kāu a hana naʻaupō e pau loa akula ka wai, ʻaʻole e ola ko keiki a me ou kaikuaʻana.”

Eia ka mea hou, iā ʻAukelenuiaīkū i hiki ai ma ka hale, a launa me ka mea aloha he wahine, ma hope o laila, hānau kā lāua keiki ʻo ia ʻo Kauilanuimakaʻehai kalani. ʻElua ʻano o ke keiki, he ʻano akua, a he ʻano kanaka. Ma ke kua o ua keiki lā, he pōhaku mai luna o ke poʻo a lalo o nā wāwae. A ma ke alo hoʻi, he kanaka mai luna a lalo o ke kino.

ʻĪ aku ʻo Nāmakaokahaʻi i ke kāne, “Hō mai naʻu e hoʻōla ko keiki a me ou mau kaikuaʻana.” ʻAe maila ʻo ʻAukelenuiaʻīkū. Holo akula lākou a ka moana i make nui ai, lana ihola lākou i laila. ʻŌlelo aku ka wahine i ke kāne, “E ninini iho ʻoe i ka wai ola a ka poho o ko lima, naʻu ia e lālau a kāpī aku i luna o ke kai.” Ma hope o kēia ʻōlelo, hoʻokō ihola ʻo ʻAukelenuiaʻīkū. Lālau akula ʻo Nāmakaokahaʻi me ka manamana o kona lima a kāpī aʻela. A pau ke kāpī ʻana, hoʻi maila lākou me ka nānā ʻole i hope a pae i uka, a laila, huli akula lākou a nānā i hope. Aia hoʻi e kū mai ana ka waʻa i ia manawa, a e piʻi ana nā kānaka i luna o ke kia, e lawelawe ana i ke kaula a me nā peʻa.

Ma hope naʻe o ka pae ʻana o ʻAukelenuiaʻīkū mā i uka, ʻōlelo aku ʻo ʻAukelenuiaʻīkū i kā lāua keiki ponoʻī me Nāmakaokahaʻi, ʻo ia ʻo Kauilanuima kaʻehaikalani, “ ʻĒ! I pae mai ou makuakāne me ko kaikuaʻana, a i hakakā ʻolua ʻeā, mai ʻōlelo ʻino ʻoe. No ka mea, he keiki leo kapu, he keiki punahele, pane ka leo, make ke kanaka, kau i ka lele. No ka mea, ʻo oʻu kaikuaʻana lā, he manene wale ke lohe i nā ʻōlelo pono ʻole. No laila, e noho mālie loa ʻoe, mai pane iki. ʻO ka noho ʻoluʻolu ko ʻolua pono. Pēlā hoʻi mākou, ko ʻolua mau mākua.” Ma kēia mau ʻōlelo a ka makuakāne, he ʻae wale nō kā ke keiki.

Iā ʻAukelenuiaʻīkū e ʻōlelo ana no ke keiki, pae maila nā kaikuaʻana a me ke keiki i uka o ka ʻāina. Uē ihola lākou a pau me ke aloha, hoʻi akula a ka hale, noho ihola. Mai ka make ʻana a ke ola hou ʻana, ʻekolu makahiki ka lōʻihi.

Ma hope o ko lākou hui ʻana, hāʻawi aku ʻo ʻAukelenuiaʻīkū i ka ʻāina a pau i nā kaikuaʻana. Eia ka lua, ʻo ka wahine ʻo Nāmakaokahaʻi, hāʻawi akula ia i kona mau kaikuaʻana, ʻo lākou ka mea mana ma luna o ka wahine. Me lākou ka moe ʻana, ka hele ʻana, ka noho ʻana. Penei ke ʻano o ka wahine i nā kaikuaʻana: hoʻokahi pō, hoʻokahi ao, e moe ai me kekahi kaikuaʻana. Pēlā a pau like lākou. Akā, ʻo ko lākou mua loa, ʻo ia ʻo Kekamakahinuiaʻīkū, ke kaikuaʻana huhū o ʻAukelenuiaʻīkū, ʻelua ona pō, ʻelua ao e moe ai me ka wahine a lākou, a laila pau.

Mai ka hoʻomaka ʻana o kēia moʻolelo e mālama ʻia a hiki i kēia lā, ʻo wai lā ka mea like me ka mea hala ʻole, me ʻAukelenuiaʻīkū, ka hāʻawi wale aku i kona pūnāwai momona no haʻi? ʻAʻole he mea like.

Ma loko o kēia mau ʻōlelo hāʻawi a ʻAukelenuiaʻīkū i ka ʻāina a me ka wahine, ʻaʻohe ona kuleana pono i koe. Ua lilo ia i kuewa hoʻopili wale. Iā ia e noho haʻahaʻa ana, hoʻokahi āna hana; he kāmākoi ma nā lae kahakai i nā manawa a pau loa, a ua lilo loa ia i mea mākaukau i ia hana. Iā ia e hana mau ana i ke kāmākoi, ua hālāwai mai ʻo Pele lāua ʻo Hiʻiaka me ia. He mau kaikaina lāua no Nāmakaokahaʻi. Iā lākou e hālāwai ana ma kahi o ʻAukelenuiaʻīkū e kāmākoi ana, ua hōʻaluaalu loa ʻia ko ʻAukelenuiaʻīkū manaʻo e ko lāua mau helehelena kino, ʻo ia ʻo Pele a me Hiʻiaka. A he mea poina ʻole i ko ʻAukelenuiaʻīkū manaʻo ko Pele helehelena a me ko Hiʻiaka. Ua lilo ia mea he mea hanaʻino i ka manaʻo, a he mea hiaʻā loa i ka noho ʻana ma ka hale.

Ma ka ʻōlelo mua a kākou i ʻōlelo aʻe nei, ua lilo loa ʻo Nāmakaokahaʻi i nā kaikuaʻana, a ua nele ʻo ʻAukelenuiaʻīkū i ka wahine ʻole. Akā, ʻo ko Nāmakaokahaʻi manaʻo, ʻaʻole i pau kona aloha iā ʻAukelenuiaʻīkū; e mau ana nō e like me ma mua.

Iā ʻAukelenuiaʻīkū ma ka hale i ka pō, ʻaʻole āna mea ʻē aʻe e manaʻolana ai, a e noʻonoʻo mau ai, ʻo nā mea palupalu mau wale nō a kēlā mau kaikamahine puʻu kuolo. No laila, hoʻolalau kā ʻAukelenuiaʻīkū hana i ke aho, ka makau, ke kāmākoi, e hamo ai me ka lohiʻau, a me ka ʻapa.

Ma kēia mau hana a ʻAukelenuiaʻīkū, he mau hana hoʻonalonalo i kāna wahine, iā Nāmakaokahaʻi i ʻike ʻole ʻia mai kona manaʻo hūnā o loko. ʻEkolu lā o ko ʻAukelenuiaʻīkū hele ʻana i ka lawaiʻa, a laila, komo maila ka noʻonoʻo i kāna wahine no kēia mau hana āna. He mea mau iā ia ka hele ʻana e lawaiʻa i ka wā kakahiaka nui o ka lā, a hiki i ka wā pōʻeleʻele o ke ahiahi, hoʻi mai. Ma kēia hele ʻana a ʻAukelenuiaʻīkū, ua poina iā ia ke kaulaʻi ʻana i kāna aho, ʻaʻole i hana e like me ma mua ke kaulaʻi i ke aho a maloʻo. A no ka maloʻo ʻole o ke aho, ua lilo ia i mea na kāna wahine e noʻonoʻo ai. No kēia mea, ua lilo ia i mea kaumaha no ʻAukelenuiaʻīkū.

A hala kēia lā, hiki hou mai kekahi lā, he mea mau nō ko ʻAukelenuiaʻīkū iho ʻana i ka mākoikoi i kai a hiki i ke ahiahi, hoʻi akula me ka wahine. Ma mua aʻe naʻe o kona hoʻi ʻana me ka wahine, hou ihola i ke aho a me ka makau i loko o ka wai, i mea e manaʻo mai ai ka wahine i ka lawaiʻa. A hiki ʻo ʻAukelenuiaʻīkū i ka hale, hoʻokahi āna hana; ʻo ka milikaʻa i ke aho me ka makau. No kona hana mau i ia mea he milimili, ʻī aku ka wahine, penei: “Aia nō hoʻi ka mili a ke kāne i ke aho, a he loaʻa ka iʻa e hele nei, ola lā hoʻi ke kiaʻi hale. ʻO kāu hana nō ka milikaʻa i ke aho me ka makau, ʻaʻole naʻe he iʻa ke hoʻi mai. Pohō ka lā iā ʻoe.” ʻĪ aku ke kāne, “Ua manaʻo anei ʻoe, e ka wahine, he mea hopuhopu wale ka iʻa o ka moana? O kiʻi aku a lawe mai. Kainō ʻo ke aho, ka makau, ʻo koʻu kuleana nō ia. ʻAʻohe ʻo ke kiʻi aku a lawe mai. Aia i ko ka iʻa manaʻo ka ʻai aʻe i kaʻu a me ka ʻole.” A ma hope o kēia kamaʻilio, hele hou nō ʻo ʻAukelenuiaʻīkū e lawaiʻa a ahiahia pōʻeleʻele, hoʻi maila. ʻElua nō wahi iʻa, he mau wahi ʻāloʻiloʻi. ʻĪ aku ka wahine, “Kupanaha ʻoe! Pō ka lā ke hele, ʻo nā wahi iʻa ihola nō ia.”

A hele hou ʻo ʻAukelenuiaʻīkū i ka lawaiʻa, loaʻa hou iā ia ka ʻāpiki ma kēia hele ʻana. Ua pau loa kona kino i ke nahu ʻia. A ʻo kona ʻāʻī, ua uwaʻu ʻia a weluwelu. A ahiahi, hoʻi maila me nā wahi iʻa ʻelua. A hiki i ka hale, nānā akula ʻo Nāmakaokahaʻi i ke kino a me ka ʻāʻī; ua pau loa i ka uwaʻu ʻia. ʻŌlelo nanenane akula, “ ʻAe, ʻelua nō iʻa nanahu o ke kai, he manō, he puhi. E ke kāne, kupanaha ka pau o kou ʻili i ke nahu ʻia, a me kou ʻāʻī i ka uwaʻu ʻia. ʻAʻole hoʻi āu manō me ka puhi e hoʻi mai nei.” A laila, ʻōlelo mai ʻo ʻAukelenuiaʻīkū me ka maʻalea loa, “He mea kupanaha. Iaʻu i hiki ai i kai, hana ihola au i ka makau a paʻa i ka maunu, kuʻu akula i loko o ke kai. Ma kēia kuʻu ʻana, ua mau i ke ʻākoʻakoʻa o lalo. E luʻu aku ana au a hiki i lalo. A ea i luna, ʻaʻole au i ʻeha i kēia luʻu ʻana. Hoʻi au a luna, kuʻu hou i ka makau, e mau hou iho ana. Ma kēia mau ʻana o kuʻu makau, luʻu hou nō au, ʻo ka lua ia. A ma hope, mau hou nō; ʻo ke kolu ia o ka mau ʻana. Ma kēia luʻu ʻana, loaʻa mai iaʻu ka ʻeha. Iaʻu i hoʻomaka ai e luʻu, e mio aku ana ke kai iaʻu a hala i lalo loa. Loaʻa au i ke ʻākoʻakoʻa, kuolo ʻia kuʻu kua a weluwelu. A pau ke kuolo ʻana, piʻi aʻela au a komo i kēia halehale pupuhi. I laila, kuolo ʻia au e ka nalu i ʻō a i ʻaneʻi a pau kuʻu aho. Inā ʻo au a he keiki no ka uka lae lāʻau, inā ua make. ʻAʻole lā ʻoe e ʻike i koʻu make ʻana. ʻEhia kā hoʻi mea aloha ʻo ko kāua noho ʻana o ke ao.”

Ma kēia kamaʻilio ʻana, ua maopopo loa i nā kole maka palupalu a pau loa e nānā ana i kēia moʻolelo, he kalohe ʻiʻo nō ʻo ʻAukelenuiaʻīkū. A ua pili mai nō ia hana mua i ka poʻe o neia mau lā e hoʻoipoipo ana. A no laila, he hana nō ia a ke keiki ʻAukelenuiaʻīkū e loaʻa ana i kona mau hoʻoilina o kēia mau lā hope nei. A ma ʻaneʻi nō hoʻi e ʻike ai kākou i ko ka wahine puni ʻole.