Lonoikamakahiki: Mokuna ʻEhiku

KA HOʻOPĀPĀ HOU ʻANA O KĀKUHIHEWA ME LONOIKAMAKAHIKI NO HĀUNA

ʻO ka hoʻopāpā ʻana a ke aliʻi o Oʻahu me ke aliʻi o Hawaiʻi, i ʻōlelo ʻia ma kēia mokuna, ʻo kēia kā lāua hoʻopāpā hope loa. A hoʻi pū akula ʻo Lonoikamakahiki me Kaikilani i Hawaiʻi.

ʻO ke kumu o kēia hoʻopāpā, no Hāuna wale nō. No ka mea, ma hope iho o ka lilo ʻana o Oʻahu iā Lonoikamakahiki ma nā pili mua ʻana, ua noi mai ʻo Kākuhihewa iā Lonoikamakahiki, e hoʻihoʻi hou ʻo Oʻahu iā ia, a penei kā Kākuhihewa ʻōlelo: “E ke aliʻi o Hawaiʻi, e aho e hoʻihoʻi ka ʻāina iaʻu, a e hoʻopau kēlā pili mua, a me kēlā eo mua ʻana. E noʻonoʻo hou mai ʻoe i kumu hoʻopāpā hou na kāua, a inā e eo wau ma ke kumu hoʻopāpā hope, a laila, lilo pau loa ʻo Oʻahu nei iā ʻoe, mai kānaka nui a kānaka liʻiliʻi.”

ʻO kēia ʻōlelo ʻana a Kākuhihewa pēlā, no Lānahuʻimihaku mā, no ka mea, ua ʻōlelo ʻo Lonoikamakahiki, e koli ola iā Lānahuʻimihaku mā. A ʻo ia wale nō ke kumu i ʻōlelo aku ai ua ʻo Lānahuʻimihaku iā Kākuhihewa, e noi aku iā Lonoikamakahiki e ʻimi hou i kumu hoʻopāpā. Akā, ʻaʻole naʻe ʻo Lonoikamakahiki i haʻi aku i kumu hoʻopāpā na lāua.

Akā, ma hope koke iho o ia wā nō, lawe aʻela ʻo Lonoikamakahiki i kona hōkeo a kū i mua o kona alo. A, ʻōlelo akula iā Kākuhihewa: “E ke aliʻi o Oʻahu nei, ʻo kēia hōkeo lā, ua piha i ka iwi o nā aliʻi i make i ke kaua i luna o Puʻumaneʻo, no ka mea, ʻeono aliʻi ʻai moku i make i ke kaua a kuʻu makua kāne e waiho nei i loko o ka hōkeo.”

ʻŌlelo akula ʻo Kākuhihewa: “Wahaheʻe wale! ʻO wai kai aʻo mai iā ʻoe, he pau nā aliʻi ʻeono i loko o nā hōkeo?”

ʻĪ aku ʻo Lonoikamakahiki: “ ʻO wau nō. Aia a ʻapōpō hiki mai kuʻu makua kāne ʻo Hāuna, nāna e haʻi aku iā ʻoukou.”

ʻĪ aku ʻo Kākuhihewa: “A na wai mai nei hoʻi nā ʻōlelo āu e puka mai ana ʻo Hāuna i ka lā ʻapōpō?”

ʻĪ aku ʻo Lonoikamakahiki: “Naʻu nō, a na kuʻu ʻike.”

I ia manawa nīnau aʻela ʻo Kākuhihewa iā Lānahuʻimihaku mā: “ ʻEā, he ʻoiaʻiʻo anei kēlā a ke aliʻi o Hawaiʻi e ʻōlelo maila? He ʻike kona? A e hiki ʻiʻo mai ana anei ʻo Hāuna i ka lā ʻapōpō?”

ʻĪ aku ʻo Lānahuʻimihaku: “He wahaheʻe. Na wai kona ʻike? ʻO māua nō paha kona mau kānaka ʻike, mai kona makua kāne mai, a ʻo ua ʻo Hāuna e noho maila i Hawaiʻi. A, ʻo ke kahu nō ona i pepehi ai iā kākou i kai, pau aʻela nō nā kānaka ʻike, aʻ o ua aliʻi lā ʻeā he ʻole loa.”

ʻĪ hou aku ʻo Kākuhihewa: “He ʻoiaʻiʻo, e puka mai ana anei ʻo Hāuna i ka lā ʻapōpō?”

ʻĪ aku ua ʻo Lānahuʻimihaku mā: “He wahaheʻe. Pili ʻia aku.”

ʻĪ aku ʻo Kākuhihewa iā Lonoikamakahiki: “E ke aliʻi o Hawaiʻi ē. He nani ia, ua loaʻa aʻela kā kāua hoʻopāpā ʻo Hāuna, ʻo kona hiki mai i ka lā ʻapōpō.”

ʻĪ aku ʻo Lonoikamakahiki: “ ʻAuhea kāu kumu e pili ai? I kū hoʻi nei mea ʻo ka pili i ka loaʻa o ke kumu e pili mai ai.”

ʻĪ mai ʻo Kākuhihewa: “Kainō nō hoʻi ʻo Oʻahu nei nō a mau iā Hawaiʻi?”

ʻĪ aku ʻo Lonoikamakahiki: “Aia kā a lilo ʻo Oʻahu nei iaʻu, pili mai nō?”

ʻĪ hou mai ʻo Kākuhihewa: “Alia hoʻi ia manaʻo ou e ke aliʻi o Hawaiʻi. Kainō ʻo Oʻahu iki kā kāua i pili iho nei, koe nō ʻo Oʻahu nui?”

ʻĪ aku ʻo Lonoikamakahiki: “Ua pono. Ma nā moku ʻokana naʻe ka pili. ʻEono moku o Oʻahu nei, ʻeono nō hoʻi o Hawaiʻi.”

A holo aʻela kā lāua ʻōlelo, i ia pō iho, hiki aʻela ʻo Hāuna i Kailua. A ao aʻe, haʻi akula ʻo Lonoikamakahiki iā Kākuhihewa: “Ua hiki aʻela ʻo Hāuna, eia i Oʻahu nei.”

A lohe ʻo Kākuhihewa i kēia ʻōlelo a Lonoikamakahiki, a laila, kēnā aʻela ʻo ia i kāna ʻelele iā Kūleonui, he kanaka kaulana ʻo ia i ka māmā, a ʻōlelo akula: “E hele ʻoe e nānā a puni ʻo Oʻahu nei, a inā i ʻike ʻoe iā Hāuna, a laila e pepehi iho, a hao aʻe i ka waiwai, i eo ke aliʻi o Hawaiʻi iā kākou.”

A laila, holo aʻela ʻo Kūleonui a puni ʻo Oʻahu nei, ʻaʻole i loaʻa ʻo Hāuna. Hoʻi akula, a ʻōlelo akula iā Kākuhihewa: “Hele aku nei wau a puni ʻo Oʻahu nei, ʻaʻole i loaʻa ʻo Hāuna, ʻaʻole nō i puka mai, ʻaʻole he waʻa holo mai ma ka moana, ʻaʻole nō hoʻi he waʻa hekau i ke kai, ʻaʻole he waʻa kau i uka, he ʻole loa nō.”

I ia manawa i manaʻo ai ʻo Kākuhihewa e eo ana ʻo Lonoikamakahiki. A laila, hele akula ʻo Kākuhihewa a ʻōlelo aku iā Lonoikamakahiki, me ka nīnau aku: “Ua hiki mai nei anei ʻo Hāuna?”

ʻĪ aku ʻo Lonoikamakahiki: “Ua hiki aʻela.”

Lohe aʻela nō ʻo Kākuhihewa i kēia ʻōlelo a Lonoikamakahiki, kēnā hou akula nō iā Kūleonui, e holo a puni ʻo Oʻahu. A laila, holo hou akula nō, a hoʻi akula, haʻi akula i ke aliʻi, me ka hōʻole aku: “ ʻAʻole i loaʻa, ʻaʻole nō i hiki mai.” E like nō me kāna ʻōlelo mua.

Akā, ma ke kaʻapuni mua ʻana a Kūleonui i ua lā lā, ua hiki mua aʻe ʻo Hāuna ma Kailua, e kōnane ana me nā wāhine. ʻIke aku naʻe ʻo Hāuna iā Kūleonui e holo ana, me ka ʻalawa o nā maka, ma ʻō a ma ʻō, i ʻike aku ai ʻo ia i kona mea i hoʻouna ʻia mai ai, ʻaʻole naʻe ʻo ia i ʻike aku iā Hāuna, akā, ʻo Hāuna kai ʻike mua aku iā Kūleonui, a no laila ʻo ia i peʻe ai, a pakele akula i nā maka o ka ʻelele a Kākuhihewa.

HE WAHI ʻŌLELO NO HĀUNA

Iā Hāuna e noho ana i Hawaiʻi, manaʻo aʻela ʻo ia e imi mai iā Lonoikamakahiki, a no laila hoʻomākaukau aʻela ʻo ia i nā ukana a pau e hoʻoili ma luna o kona mau waʻa. A ka ukana nui o luna o nā waʻa o Hāuna, he ʻahuʻula. Ua hoʻopiha ʻia nā waʻa mai mua a hope i ka ʻahuʻula, a ʻo ia hoʻokahi nō ka ukana.

I ia holo ʻana mai, mai Hawaiʻi mai a kau ma Kailua, ʻike akula ʻo ia e kōnane ana ʻelua wahine me kā lāua mau kāne. I ia ʻike ʻana aku a Hāuna, ua honu ka papa kōnane, a laila, ʻī aku ʻo Hāuna: “Ua make ʻolua, inā ʻo wau ko ʻolua hoa kōnane, make ʻolua iaʻu.”

ʻĪ mai ua mau wāhine lā: “Eia mai nō hoʻi ka papa kōnane, kōnane mai.”

ʻĪ aku ʻo Hāuna: “Alia kākou e kōnane, aia a hala akula ka ʻelele a Kākuhihewa, a laila, kōnane kākou. E pono naʻe ke uhi i ke kapa ka papa kōnane, a laila, ʻōlelo ka pili ma mua, a holo, a laila, kōnane.”

A hala akula ʻo Kūleonui, ʻōlelo aʻela lākou no ka pili, a hoʻoholo aʻela lākou. A penei ka pili ʻana. ʻŌlelo mai nā wāhine iā Hāuna: “ ʻAʻole a māua kumu ʻē aʻe e pili aku ai, ʻo nā kino wale nō o māua. A inā nō hoʻi, ua make māua iā ʻoe ma ka hāuna o ka papa mua, a laila, lilo nō hoʻi māua nāu.”

ʻĪ akula ʻo Hāuna: “He mau waʻa kaulua koʻu ʻelua, ua piha i ka waiwai. ʻO ka waiwai nui naʻe o luna, he ʻahuʻula, a inā i make wau iā ʻolua, no ʻolua ka waʻa a me ka ukana o luna a pau, a me nā kānaka pū o luna.”

ʻĪ maila nā wāhine: “Ua mau.”

ʻŌlelo akula ʻo Hāuna: “Iaʻu ka uhau mua i koe.”

He ʻoiaʻiʻo, ma ko lākou hahau mua ʻana, ma mua o ko lākou pili ʻana, a me ka uhi ʻana i ke kapa, ua maopopo iā Hāuna e make ana ʻo ia. Akā, no ka ʻike ʻana aku iā Kūleonui, no laila ʻo ia i ʻōlelo ai , alia e uhau a hala aku ka ʻelele a Kākuhihewa, e uhi ʻia ka papa i ke kapa. Akā, i ka hoʻomaka ʻana e lawe aʻe i ke kapa, lilo pū aʻela me ka ʻiliʻili a nā wāhine i ʻike ai he maikaʻi, ma ka lima o Hāuna. A laila, hahau aʻela ʻo Hāuna, make ihola nā wāhine.

ʻĪ akula ʻo Hāuna: “Ua lilo ʻolua iaʻu.”

ʻĪ aku ua mau wāhine nei: “ He mau kāne kā māua, pehea lā auaneʻi māua e pono ai?”

ʻĪ aku nā kāne: “ ʻAʻole a ʻolua ʻōlelo kuhikuhi no māua, no ka mea, ua lilo ʻolua.”

A laila, kāhea aʻela nā kāne a ua mau wāhine lā iā Hāuna: “Lawe ʻia nā wāhine nāu, ua eo iā ʻoe, no ka mea, ʻaʻole na haʻi aku kā lāua mea i pili ai, na lāua nō.”

A no ia mea, lālau akula ʻo Hāuna i nā wāhine a nākiʻi aʻela i ka malo i kekahi wahine a me kekahi wahine, kauō akula i kahi a nā waʻa e kau ana. A no ia kauō ʻana o Hāuna i nā wāhine, no laila, ua kapa ʻia ka inoa o kēlā wahi ʻo Kaʻōhao, ma Kailua, Koʻolaupoko, Oʻahu, a hiki mai i kēia lā.

Hele pū akula ua mau wāhine nei me Hāuna a hiki i nā waʻa, ʻōlelo akula i kekahi wahine: “Eia koʻu waʻa a me nā ukana o luna mai mua a hope, a eia koʻu mau kānaka, he mau kānaka lawelawe nou; ʻaʻole he mau kānaka moe aku nāu.”

A e like me ka ʻōlelo i kēlā wahine, pēlā nō ka ia nei ʻōlelo ʻana i ka lua o ka wahine. A haʻalele ihola ʻo ia i nā wāhine, a hele akula e hālāwai me Lonoikamakahiki.