Lonoikamakahiki: Mokuna ʻUmi

KA HEʻE ʻANA O KANALOAKŪAKAWAIEA ME NĀ KIPI; KA LANAKILA ʻANA O LONOIKAMAKAHIKI

Ma hope iho o ka lanakila ʻana o Lonoikamakahiki i ka hoʻouka kaua ʻana ma Puʻukoholā, heʻe akula ʻo Kanaloakūakawaiea, ka pūkaua nui i koe o nā kipi ʻāina; heʻe akula a noho i luna o Pūʻāinakō. (Aia kēlā ʻoiʻoina ma ka ʻākau aʻe o Kawaihae, ʻaneʻane ʻehā mile mai Kawaihae aku.)

Ma ua pō hoʻouka kaua lā i Puʻukoholā, ma ke kakahiaka ʻana aʻe, ma hope iho hoʻi o ka pau ʻana o ka hai kanaka (Kanaloapūlehu) ma Puʻukoholā, i ia manawa, hoʻomaka akula kā Lonoikamakahiki poʻe kaua e hele. Akā, ua hiki mua akula ʻo Pupuakea me kāna poʻe kaua i ka pali o Honokoa i ka manawa pōʻeleʻele o ke kakahiaka nui, me ka manaʻo e loaʻa aku ke pio, akā, ʻaʻole he pio i loaʻa aku. No laila, hoʻi hope maila ua ʻo Pupuakea, a loaʻa ʻo Lonoikamakahiki e iho mai ana i Pāhonu. ʻAkahi nō a hui nā pūʻali ʻelua; kā Pupuakea me kā Lonoikamakahiki. I ia manawa, kūkā aʻela lākou i kahi e hele ai. Ma ka manaʻo ʻo Pupuakea lāua ʻo Lonoikamakahiki ma uka o Waimea ke piʻi; a ma ka manaʻo hoʻi o ke kahuna, ʻo Hāuna, ma Kohala ke hele i Puʻumaneʻo e hoʻonoho ai ke kaua. No laila, hoʻolohe nō ʻo Lonoikamakahiki e like me kā ke kahuna ʻōlelo.

Ma ia hoʻoholo ʻana, hele akula lākou mai Kawaihae aku, a hiki i ka pali o Honokoa, a kau ma luna o ka ʻaoʻao ma Kohala. I ia manawa, ʻike akula ʻo Lonoikamakahiki i ka meheu wāwae o nā kipi, a laila, hoʻomaka hou akula ka lanakila e huli i ka meheu. Aia naʻe, e ahu ana nā meheu he nui, ua mae ke pili.

No laila, hoʻokolo akula ko Lonoikamakahiki mau pūʻali ma kahi e meheu ana. Aia naʻe nā kipi he nui e hoʻomoana ana ma Pūʻāinakō. ʻIke mua maila naʻe nā kipi i kēia kaua e hele aku ana, a laila, ʻo ka heʻe akula nō ia ma kēlā wahi kēia wahi. Akā naʻe, ma mua o ka pau o ka hoʻoholo ʻana i ka ʻōlelo i Puhaʻukole, ua hoʻouna mua aku ʻo Pupuakea i ka ʻelele e hele aku e nānā i ka poʻe kipi i ʻauheʻe ai i ke kaua i Puʻukoholā.

A ma kēia ukali ʻana a Lonoikamakahiki mā, hālāwai akula lākou ma kahakai o Kahuā, a luku akula ʻo Pupuakea i nā kipi mai ke pili aku a hiki ma kahakai. ʻAuheʻe akula, a puehu liʻiliʻi akula ma ʻō a ma ʻō. A, ʻo Kanaloakūakawaiea, holo akula ʻo ia a ma ke awa pae waʻa, a kauoha akula i nā kānaka e uhi i nā ʻiliʻili (pōhaku ʻiliʻili) ma luna ona. Akā naʻe, ʻaʻole i nalo ua ʻo Kanaloakūakawaiea, hiki ʻē aku ʻo Lonoikamakahiki me kona poʻe pūʻali, a pepehi ʻia ihola ʻo Kanaloakūakawaiea. A ʻike maila nā kānaka o Hilo, ua make ko lākou aliʻi, hoʻomake pū maila nā makaʻāinana ma muli ona, a luku akula ka lanakila a pau loa kekahi mau kipi, a ʻo kekahi poʻe kipi, ʻīnana akula lākou ma luna o ke ʻaʻā o nā kahakai o Kahuā, me he ʻōpae lā ka pōhaku kahawai, a no laila, kāhea mai ʻo Pupuakea:

Ke heʻe lā kā hoʻi e heʻe ai,

Ke pio lā kā hoʻi e pio ai,

Ka ua pio kipi ʻāina,

Ke ʻīnana lā kā hoʻi,

Me he ʻōpae ʻoehaʻa lā,

I luna ke ʻaʻā haoʻa,

E kala ka heʻe,

Ua kaheāwai ke kaua,

Ke kaua kuehu one i Kaunaʻoa,

Ke kawa pō i Puʻupā,

I kaua huli moku i Kawaluna,

Heʻe honua kipi ʻāina,

I ka ʻehu makani o ka lāʻau,

Hai kanaka naʻe hoʻi, Lono ē,

He lanakila lā,

E nā aliʻi hana ʻino o lākou ē!

Ua kapa ʻia kēia kaua a Lonoikamakahiki, ʻo Kaiʻōpae, a no laila, ua kapa ʻia ka inoa o ia awa pae waʻa ma muli o ia kaua. A, ʻo kona inoa, mau ia a hiki i kēia lā.

Ma hope iho o kēia pio ʻana i ke kaua ma Kaiʻōpae, hele akula ka lanakila a hiki i Kohala. Iā lākou naʻe i hiki aku ai, e hoʻopaʻa mai ana ke kaua a nā kipi i Hinakahua, ma Kapaʻau i Kohala. I nā kipi i nānā mai ai i ka lanakila e hele aku ana ma uka, he mea ʻē ka ʻuʻuku. A nō ia ʻuʻuku, ʻaʻa nō nā kipi e kaua mai i ko Lonoikamakahiki poʻe kaua. Akā i ka hoʻokokoke ʻana aku o ka lanakila, ua ʻauheʻe honua nā kipi, a luku aku, luku mai nā kipi iā lākou iho, a holo akula me ka manaʻo e peʻe ma nā pali o Pololū a me Honokāne.

A Halelua, loaʻa akula nā kipi i laila, a luku ʻia ihola e Pupuakea me kāna lāʻau pālau. A make ihola ko Kohala pūkaua ʻo Kaiʻopihi, a lanakila aʻela ʻo Lonoikamakahiki ma ia kaua ʻana. Ua kapa ʻia ia kaua a Lonoikamakahiki ʻo Kaiʻopihi, no ka make ʻana o Kaiʻopihi ma laila, a ʻo ka inoa o ia wahi a hiki mai keia lā.

Ma hope iho o kēia kaua, hoʻi akula ʻo Lonoikamakahiki a noho ma uka o Pololū, ma luna o kēla puʻu kaua i ʻōlelo ʻia ʻo Puʻumaneʻo, e like me ke kuhikuhi a Hāuna, kona kahu a kahuna hoʻi. A luna o Puʻumaneʻo, hiki hou maila nō nā kipi o Hāmākua, ʻo Hilo, ʻo Puna a me Kona. A lanakila loa aʻela ʻo Lonoikamakahiki; i laila pau loa nā aliʻi kipi i ka make, ʻaʻole kekahi o nā aliʻi i ola. A puni aʻela ʻo Hawaiʻi a pau iā Lonoikamakahiki.

Ma hope iho o kēia lanakila ʻana, hoʻi akula ʻo Lonoikamakahiki a kapu heiau ihola ma ʻĀpuakēhau, Kohala, aia ma laila ka heiau i ʻōlelo ʻia ʻo Muleiʻula. A pau ke kapu heiau ʻana a Lonoikamakahiki, a laila hoʻi akula a kapu heiau hou i Puʻukoholā. A pau ke kapu heiau ʻana ma laila, a laila, hoʻi akula a ma Kahaluʻu i Kona, kapu heiau hou, ma ka heiau i kapa ʻia ʻo Mākoleʻā. A pau ia, hoʻi akula a loaʻa ʻo Kapulani, kekahi aliʻi o nā kipi, ma nā awāwa e peʻe ana. A lilo aʻela ʻo ia ma ka lima o ka lanakila, no ka mea, ua ʻōlelo ʻia, ʻo ia kekahi aliʻi i hui pū e kipi aku iā Lonoikamakahiki. A no ia mea, ua hoʻoholo ʻia ka make o Kapulani. I ka pō i kaʻi ai ka ʻaha, ua manaʻo ʻia ma ia ao ʻana aʻe e kau ai i ka lele. Akā, ma ia pō iho, hoʻomahuka ʻia akula e Kalanioʻumi, a lilo akula ʻo Kapulani a noho ma Kaʻū, a pakele akula ʻo ia i ka lima o ka lanakila.