Lonoikamakahiki: Mokuna ʻUmi Kūmākolu

KA HOʻOUKA KAUA ʻANA MA WAIMEA; KA LANAKILA ʻANA O LONOIKAMAKAHIKI; ʻAUHEʻE ʻO KAMALĀLĀWALU ME KONA MAKE ʻANA

Ma hope iho o ka make ʻana o Kanaloakuaʻana iā Kamalālāwalu mā, a e like hoʻi me ka ʻōlelo a nā ʻelemākule, e hoʻi i uka o Waimea, ma Puʻuʻoāʻoaka a me Hōkūʻula e hoʻonoho ai ko Maui poʻe kaua, a no laila, ua hoʻi akula ʻo Kamalālāwalu mā a ma kahi a ua mau ʻelemākule nei i kuhikuhi ai.

Hoʻi akula ko Maui poʻe a noho ma Hōkūʻula e kali ana no ka hoʻouka kaua ʻana. I ka lā a Kamalālāwalu mā i piʻi ai i uka o Waimea a noho ma Hōkūʻula, a ʻo ua mau ʻelemākule nolunolu lā nō kekahi me Kamalālāwalu mā i kēlā manawa. A ma ia pō a ao aʻe, ma ke kakahiaka nui i ka manawa i ala aʻe ai ko Kamalālāwalu hiamoe, aia hoʻi, ua kuahaua ʻia maila nā kānaka o Kona, ko Kaʻū a ʻo Puna a me Hilo, ʻo Hāmākua hoʻi a me Kohala.

Nānā akula ʻo Kamalālāwalu he ʻula wale lā nō na ke ʻā, mai Keohe a Kanikū. I ia manawa haʻohaʻo nō ʻo Kamalālāwalu i kēia mea, no ka mea, i kā Kamalālāwalu ʻike ʻana i ka lā mua he uliuli ke ʻā. A, i kēia kakahiaka hoʻi, he ʻula pū wale lā nō i nā kānaka.

No laila, nīnau aʻela ʻo Kamalālāwalu: “ ʻEā, e Kūmaikeau mā, ʻula pū hoʻi ke ʻā, he aha kēia ʻula, he kaua paha?”

ʻĪ aku ʻo Kūmaikeau mā: “ ʻAʻole paha ia ʻula āu e ʻike lā, he ʻula ʻē aʻe, a manaʻo aku ʻoe he kaua ia. ʻAʻole ia he kaua. ʻO ia ʻula lā ʻea, he makani pā akula ka makani ʻŌlauniu a pili akula, hui akula me ko Wainānāliʻi makani, kū aʻela ke ehu o ka lepo, uhia akula nalowale ke ʻā āu i ʻike ai i ka lā i nehinei.”

A, no kēlā ʻōlelo nolu a kēlā mau ʻelemākule, ʻoki wale ihola nō ʻo Kamalālāwalu, a waiho wale i loko ona i ia manaʻo, no ka mea, ʻaʻole he hilinaʻi nui i kēlā ʻōlelo a Kūmaikeau mā, no ka mea, ua mau ka paʻa ʻana o ke ʻā i nā kānaka a hiki i ka nāpoʻo ʻana o ka lā. Ma ia pō iho, a ao aʻe, hiki maila ko Kona poʻe a hoʻonoho maila mai kai o Puʻupā a hiki i Haleapala. A, ʻo ko Kaʻū hoʻi a me ko Puna, hoʻonoho aʻela kā lākou poʻe mai Holoholokū a Waikoloa. A, ʻo ko Hilo a me ko Hāmākua mai, hoʻonoho maila ko lākou poʻe kaua mai Mahiki a Puʻukanikanihia. A, ʻo ko Kohala hoʻi, pania ʻia maila e nā kānaka mai Momoualoa a Waihaka.

I ia kakahiaka, nānā akula ʻo Kamalālāwalu, ua uhi paʻa pū ʻia mai o lalo i nā kānaka, ʻaʻole o kana mai. A laila, nānā aʻela ʻo Kamalālāwalu iā lākou, ua ʻuʻuku loa. A laila, ʻōlelo akula ʻo Kamalālāwalu iā Kūmaikeau mā: “ ʻEā! E Kūmaikeau mā, pehea kēia? He aha kēia lehulehu o lalo?”

ʻĪ aku ʻo Kūmaikeau mā: “ ʻAkahi nō au a ʻike i ka nui o nā kānaka o Hawaiʻi nei. Mai manaʻo naʻe ʻoe i ia nui, e pakele ana iā kākou. ʻAʻole e pakele, aia kā lākou kaua ma lalo, he nui lākou, ʻo ko lākou kaʻa ma lalo, make nō ia kākou.”

I kekahi lā aʻe, hele akula ʻo Lonoikamakahiki e hālāwai me Kamalālāwalu e kūkā no ke kaua. A i ko lāua kamaʻilio ʻana, ʻōlelo aku ʻo Kamalālāwalu

iā Lonoikamakahiki, e hoʻopau wale ke kaua, no ka mea, ua hopo maila ʻo Kamalālāwalu no ka nui loa o kā Lonoikamakahiki kaua. Akā, ma kēlā ʻōlelo kaua a Kamalālāwalu e hoʻopau wale ke kaua, ʻaʻohe manaʻo o Lonoikamakahiki e hoʻopau, e like me kā Kamalālāwalu ʻōlelo, no ka mea, ua wela ko Lonoikamakahiki huhū no Kamalālāwalu, no ka pepehi hoʻomāinoino ʻana iā Kanaloakuaʻana. ʻO ia hoʻi, ua pōʻalo ʻia nā maka, a ua hoʻomāinoino ʻia i ko Kanaloakuaʻana wā e ola ʻokoʻa ana.

Akā hoʻi, ʻo Makakūikalani, i kona lohe ʻana iā Kamalālāwalu, ua ʻōlelo aku ʻo ia iā Lonoikamakahiki e hoʻopau i ke kaua, he mea makemake ʻole naʻe ia iā Makakūikalani. ʻO ia hoʻi, ua ʻōlelo aku ʻo ua ʻo Makakūikalani nei iā Kamalālāwalu, ʻaʻole e hoʻopau i ke kaua. “Hō aku i mua a kau i ka lananuʻu. A laila, ʻike ʻia nā keiki makua o kākou.”

A no ia manaʻo paʻa o Makakūikalani, hōʻike mau aʻela ʻo ia i mua o ko Hawaiʻi kaua i kēlā lā kēia lā pau nā lā ʻekolu. Ma hope iho o nā lā ʻekolu, hoʻomaka ihola nā ʻaoʻao ʻelua e kaua, a i loko nō o ua lā, hoʻouka kaua lā, lanakila aʻela ʻo Lonoikamakahiki ma luna o ko Kamalālāwalu pūʻali holoʻokoʻa, a ʻauheʻe akula ko Maui a pau.

A penei hoʻi ka moʻolelo o ia hoʻouka kaua ʻana i ʻōlelo ʻia e ka poʻe kahiko, ma kā lākou mālama moʻolelo ʻana. Ma mua o ka hoʻouka kaua ʻana, he mea mau i nā ʻelemākule ka paipai ʻana iā Kamalālāwalu e kaua. Aia a lohe ua mau ʻelemākule nei i nā ʻōlelo a Kamalālāwalu mā, no nā mea a lākou e hana aku ai iā Lonoikamakahiki, ma nā mea e pili ana i ke kaua e lanakila ai ko lākou ʻaoʻao, a e pio ai hoʻi ko Lonoikamakahiki, a laila, e hele aku auaneʻi ua mau ʻelemākule nei e haʻi aku iā Lonoikamakahiki mā, ma kekahi manawa kaʻawale o ka pō. No ka mea, na ua mau ʻelemākule nei nō e kuhikuhi aku iā Kamalālāwalu mā i ke kahua, kahi e hoʻouka ai ke kaua ʻana. A, e like me ke kuhikuhi ʻana a kēlā mau ʻelemākule, e lilo auaneʻi ia i ʻōlelo na Kamalālāwalu e hilinaʻi nui ai.

A, no ia mea, hele aku nō ʻo Kūmaikeau mā, ua mau ʻelemākule nolu (ʻāpuka) nei a haʻi aku iā Lonoikamakahiki. ʻAʻole nō e kuhikuhi ana ua mau ʻelemākule nei i ke kahua kaua ma kahi e lanakila ai ko Kamalālāwalu mau pūʻali, akā, ma kahi e pio ai ʻo Kamalālāwalu mā, ma laila nō kā ua mau ʻelemākule nei kahua kaua e hoʻonoho ai.

I ka lā o ka hoʻouka kaua, ma ke kakahiaka nui, hele akula ʻo Makakūikalani ma mua, a ʻo kona poʻe kaua ma hope ona, a ma Waikakanilua, ma lalo aku o Hōkūʻula a me Puʻuʻoāʻoaka, ma ka hulei e nānā iho ana iā Waikoloa. Akā hoʻi, ʻo Pupuakea, i kona ʻike ʻana mai iā Makakūikalani, e hoʻonoho aku ana me kona poʻe koa, a laila, hele maila ʻo Pupuakea me kona poʻe kaua, me ka mākaukau hoʻi no ke kaua. Akā, ua mākaukau nō nā ʻaoʻao a ʻelua no ke kaua.

He kanaka nui a lōʻihi ʻo Makakūikalani, ka pūkaua ikaika kaulana o Maui, ko Kamalālāwalu kaikaina. A, ʻo Pupuakea hoi, ko Hawaiʻi pūkaua ikaika kaulana, ko Lonoikamakahiki kaikaina, he wahi kanaka ʻuʻuku nō ia, a haʻahaʻa hoʻi. Ua aʻo ʻia nō lāua a ʻelua i ke kākā lāʻau pālau, a ua akamai nō lāua a ʻelua, akā, he kumu ʻokoʻa kā kekahi a me kekahi, a ua aʻo ʻia nō lāua ma nā wahi kaʻawale. Akā, i ka lā o ka hoʻouka kaua ʻana, ua weliweli maila ko Lonoikamakahiki poʻe kaua, no ka ʻike ʻana mai iā Makakūikalani.

Akā, ʻo Pupuakea, i loko o kona manawa i ʻike aku ai iā Makakūikalani, ʻaʻole i komo mai i loko ona ka makaʻu, ʻaʻole nō hoʻi ʻo ia i weliweli, akā, kūpaʻa mau nō ʻo ia e kaua aku iā Makakūikalani.

Iā Makakūikalani a me Pupuakea e kū ana ma ke kahua kaua, i ia manawa, lawe aʻela ʻo Makakūikalani i kāna lāʻau pālau a kiʻekiʻe, a hahau ihola ma luna iho o Pupuakea, a no ka haʻahaʻa o Pupuakea, ua pā lihi akula ʻo Pupuakea, akā, hāʻule akula ʻo Pupuakea i lalo i ka honua. A, ʻo ka wēlau o ua lāʻau pālau lā a Makakūikalani, i loko hoʻi o kona manawa i hahau aku ai iā Pupuakea, nāpoʻo pū akula i ka lepo. I ka manawa i pā aku ai ʻo Pupuakea i ka lāʻau pālau a Makakūikalani, a hāʻule i lalo, manaʻo aʻela ua ʻo Makakūikalani, ua make loa ʻo Pupuakea. Akā, ʻo ke kumu kākā lāʻau a Makakūikalani, ka mea nāna i aʻo ʻo Makakūikalani, ʻo ia ka mea nāna i ʻike mai ʻo Pupuakea, ʻaʻole i make.

No laila, ʻōlelo aku ua kumu kākā lāʻau lā a Makakūikalani: “E hoʻi hou ʻia aku e hoʻomake, ʻaʻole i make ka hoa kaua, no ka mea, he lāʻau kau i luna, pā kano akula kāu uhau ʻana.”

A lohe ʻo Makakūikalani i kēia ʻōlelo ʻana aku a kāna kumu, a laila, huli aʻela ʻo ia (Makakūikalani) a wala hope aʻela i ke kumu o ka lāʻau pālau me ka ʻōlelo aku: “Kuli! I ka hale pau ke aʻo ʻana. ʻAʻole e pakele, ua make akula, no ka mea ʻo ka ʻiʻo ka lāʻau.”

A ʻo ua kumu nei hoʻi a ua ʻo Makakūikalani make loa akula ia, i ka manawa nō a ua ʻo Makakūikalani i huli aku ai a kamaʻilio.

I ka manawa a Pupuakea e waiho ana i ka honua, ua maʻule akula ʻo ia, a ma hope, loaʻa maila ka māmā iki ʻana aʻe. I ia manawa, ala aʻela ʻo Pupuakea mai ka honua aʻe, i ia manawa ʻike maila ʻo Makakūikalani ua ola hou ʻo Pupuakea, a laila, holo hou maila ʻo Makakūikalani i mua o Pupuakea, me ka manaʻo e hoʻomake loa iā Pupuakea.

A, ʻike akula ʻo Pupuakea iā Makakūikalani e hele mai ana e kū ʻē hou iā ia, a laila hoʻomākaukau aʻela ʻo ia e pepehi aku iā Makakūikalani. A i ke kokoke ʻana mai ʻo ua ʻo Makakūikalani nei, lawe aʻela ʻo Pupuakea i kāna lāʻau pālau a wili ma kona ʻaoʻao ʻākau, a i ka hoʻomaka hou ʻana o Makakūikalani e hoʻouka hou i kāna lāʻau pālau ma luna o Pupuakea, a laila, i ia manawa, wili aʻela ʻo Pupuakea i kāna lāʻau, a huʻalepo akula ma nā wāwae o Makakūikalani , a pā akula iā Makakū, hāʻule akula i ka honua, a i ka wili ʻana mai i kāna lāʻau mai ka ʻaoʻao hema mai, pā maila ma ka hono, make ihola ʻo Makakūikalani. I ia manawa, emi hope akula ʻo Pupuakea a hālāwai me kāna kumu kākā lāʻau nāna i aʻo. ʻĪ maila ke kumu iā Pupuakea: “Hoʻi hou ʻia aku e hoʻomake i make.”

A no ka ʻōlelo ʻana a ke kumu a ua ʻo Pupuakea pēlā, a laila, ʻōlelo akula ʻo Pupuakea i kāna ʻōlelo kaena i mua o kāna kumu: “ ʻAʻole e ola! Ua make!!”

Nānā ihola ʻo ia i ka poho o kona lima, a ʻōlelo aʻela i ke kumu āna: “ ʻAʻole ia e ola, no ka mea, ua kūkaʻi aʻe nei ka ila o Pupuakea. Make akula i ka lāʻau a kāua i ka huʻalepo.”

A hāʻule akula ka pūkaua nui kaulana o Maui, a laila luku akula kā Hawaiʻi iā Kamalālāwalu mā, a make akula ʻo Kamalālāwalu. I ia make ʻana o ua ʻo Kamalālāwalu, luku ʻia akula ʻo Maui ʻekolu lā, a heʻe akula ʻo Maui, a holo akula, a nā waʻa o lākou. Akā, ʻaʻole he ʻiako, ʻaʻole he ama, no ka mea, ua pau i ka haʻihaʻi ʻia. No laila, holo akula ke pio a ma Puakō. A, ʻo ka ʻike i ke paʻimalau, kuhi he waʻa, a i ka hoʻolana ʻana i loko o ke kai, me ka manaʻo, ʻo ka waʻa ia, aia naʻe ua kāhulihuli, a loaʻa hou akula i ka lanakila, luku ʻia akula nā koena o kā Maui, a pau loa i ka make. A, ʻo Kauhiakama hoʻi, ke keiki a Kamalālāwalu, holo pio akula ʻo ia, a pakele akula. A penei ka moʻolelo o kona pakele ʻana.

I ka lā o ka heʻe ʻana o ko Maui poʻe kaua, holo malū akula ʻo ia a hiki i Kawaihae, a ma laila mai e holo ana me ka manaʻo e peʻe ma nā ana, a hiki i ka wā e lanakila ai, a laila, hōʻike aʻe.

A, ʻo Hīnau, kekahi o nā pūkaua o Lonoikamakahiki, he ʻelele nō na Lonoikamakahiki, akā, ua nui loa ke aloha o Hīnau iā Kauhiakama. No laila, ma mua o ko Hīnau manaʻo ʻana e hoʻomahuka iā Kauhiakama, pūlehu aʻela ʻo ia i mau kalo a moʻa, a paʻa pū aʻela me nā ʻoʻopu maloʻo i pūlehu ʻia, a ʻimi akula iā Kauhiakama. Ma Kawaihae ʻo ko Hīnau hiki mua ʻana, a ma laila aku a hiki i Kaiʻōpae, ʻike mua akula ʻo Hīnau iā Kauhiakama, a laila, kāhea akula: “E Kauhiakama ē! Ma laila iho ʻoe a loaʻa aku iaʻu.”

I ʻalawa aʻe ka hana o Kauhiakama, e hele aku ana ʻo Hīnau, a laila, manaʻo aʻela ʻo Kauhiakama: “Make, eia ka lanakila.”

A laila pālulu aʻela ua ʻo Kauhiakama i nā lima i ke poʻo me ka manaʻo kaumaha i ka make, e uē ana. Akā, hele akula ʻo Hīnau a honi akula i ka ihu o Kauhiakama, a uē ihola, me ka ʻī aku: “Ua noho au me ka aloha iā ʻoe, a no laila, pūlehu mai nei i nā wahi kalo, a me nā wahi ʻoʻopu maloʻo, a ʻimi mai nei iā ʻoe.”

A no kēia ʻōlelo a Hīnau, ʻakahi nō a ʻoluʻolu ihola ʻo Kauhiakama, a manaʻo aʻela nō hoʻi i ke alo.

I ia manawa, ʻo ke kalo a Hīnau i hoʻomākaukau ai, ʻai ihola ʻo Kauhiakama. A pau ia, hoʻomahuka akula ʻo Hīnau iā Kauhiakama, a hala akula i Maui, a pēlā i pakele ai ʻo Kauhiakama i nā lima o kona poʻe ʻenemi.

Iā Kauhiakama i hoʻi ai a Maui, hāpai nui aʻela ʻo ia iā Hīnau, a kapa aʻela i ka inoa o ka hale o Hīnau, nā ʻumeke a me nā ipukai, ʻo Hīnau. A kapa akula i ka inoa o nā mahinaʻai kōʻele ʻo Hīnau. Ua kapa ʻia nā mea a pau a Kauhiakama ʻo Hīnau; he mau mea e hoʻomanaʻo ana i nā mea a pau a Hīnau i hana maikaʻi aku ai iā iā (Kauhiakama).

A he mau makahiki he nui ma ia hope mai, kuʻi akula ka lono iā Lonoikamakahiki, a lohe ʻo ia i kēia mau hana a Kauhiakama, ma ke kapa ʻana i nā mea a pau āna, ma muli o ka inoa Hīnau. No laila, hoʻouna ʻia akula kekahi mau ʻelele mai ke alo aku o Lonoikamakahiki, e holo i Maui, e kiʻi iā Hīnau. Ma mua o ka holo ʻana a na luna kiʻi iā Hīnau, ʻōlelo akula ʻo ia i ua mau luna nei:

“E kiʻi ʻoukou iā Hīnau, ma muli o kuʻu kauoha, a i hālāwai ʻoukou me ia, e ʻōlelo aku ʻoukou, e hoʻi mai i Hawaiʻi nei, e hoʻoponopono ai i ka ʻāina, no ka mea, ke holo nei wau i Kauaʻi, i ʻike aku au i ka lāʻau koa kumu ʻole o Kahikikolo. A, e noho ʻo ia e pani ma kuʻu hakahaka; pēlā ʻoukou e ʻōlelo aku ai. A, i kau mai kēlā ma luna o nā waʻa o ʻoukou, a laila, e lawe mai a ka moana o ʻAlenuihāhā, e moku ola aku iā ia i loko o ke kai, no ka mea, ua hewa kāna hana ʻana no kona hoʻomahuka ʻana iā Kauhiakama, ka mea aʻu i ʻōlelo ai, ʻaʻole e koe i hoʻokahi pua aliʻi o Maui.”

A pau kā Lonoikamakahiki ʻōlelo ʻana i nā luna āna e hoʻouna ai, holo akula ua mau luna nei i Maui.

A, i ka hālāwai ʻana o ua mau luna nei me Hīnau, ʻike akula naʻe ua mau luna nei, ʻo Hīnau ke kanaka koʻikoʻi o Maui i mua o Kauhiakama, a ʻo ia hoʻokahi nō ka punahele ʻoi i mua o ko Kauhiakama alo. Akā, ma nā mea i kauoha ʻia iā lākou nā luna e hana aku, a laila, hana akula nō lākou e like me kā Lonoikamakahiki ʻōlelo.

A, i ka lohe ʻana o Hīnau i kēia mau ʻōlelo a Lonoikamakahiki ma ka waha aku o ua mau luna nei, a ʻike maila ʻo Hīnau, ua ʻano ʻoiaʻiʻo nā ʻōlelo a pau i haʻi ʻia aku iā ia, a laila, hoʻoholo aʻela ʻo ia i kona manaʻo aʻe no nā mea i haʻi ʻia aku ai. Akā, ʻaʻole naʻe i manaʻo ʻo Kauhiakama e hoʻokuʻu aku iā Hīnau e holo i Hawaiʻi, me ka manaʻo ona, ʻaʻole e hoʻi hou mai ana i Maui. Akā, ma ko Hīnau manaʻo, he hoʻoponopono wale nō no ka manawa e holo ai ʻo Lonoikamakahiki a hoʻi mai, a laila hoʻi mai i Maui. Akā, i ke kau ʻana o Hīnau ma luna o nā waʻa a holo aku i Hawaiʻi ua moku ola ʻia ʻo Hīnau i ka moana, e like me kā Lonoikamakahiki kauoha. A make akula ʻo Hīnau. A make akula ʻo Hīnau, hoʻi akula nā luna a haʻi akula i ka make ʻana o Hīnau. A laila, ua loaʻa ka ʻoluʻolu iā Lonoikamakahiki.