Lonoikamakahiki: Mokuna ʻUmi Kūmāhā

KA HOʻOPONOPONO HOU ʻANA O LONOIKAMAKAHIKI I KE AUPUNI; KONA HOLO ʻANA I KAUAʻI; HAʻALELE ʻIA ʻO LONOIKAMAKAHIKI E KA LEHULEHU.

A pau ke kaua ʻana me Kamalālāwalu ma Waimea, a ma hope iho o ka make ʻana ʻo Hīnau, i ia manawa, hoʻomaopopo hou aʻela ʻo Lonoikamakahiki e holo i Kauaʻi. ʻO ia hoʻi i ʻike aku ai ʻo ia iā Kahihikolo, i kahi o ke koa kumu ʻole. A no ia mea, hoʻomākaukau aʻela ʻo Lonoikamakahiki i kāna huakaʻi. Lawe aʻela ʻo ia i kona poʻe punahele, a me kona poʻe hoa hele, kona mau pūʻali, a me kona poʻe lawelawe.

Akā ʻo Kaikilani, hoʻonoho ʻia ihola ʻo ia ma ke ʻano hoʻoponopono ʻāina, a e mālama hoʻi i nā makaʻāinana. A mākaukau ko ke aliʻi holo i Kauaʻi, a laila, holo akula. I ia holo ʻana, hiki akula ʻo Lonoikamakahiki i Kauaʻi, i ia manawa e koe, ʻākoakoa ana nō kona lehulehu a pau. Akā, ma ka hoʻomaka ʻana e ʻike i ke koa kumu ʻole o Kahihikolo, ʻo ia ka manawa i haʻalele ai ko Lonoikamakahiki lehulehu, a koe ʻo Lonoikamakahiki wale nō. Akā, hoʻokahi kanaka kamaʻāina i ukali pū ma ia huakaʻi a ke aliʻi, no Kauaʻi nō, ʻo Kapaʻihiahilina kona inoa. I ka manawa o ke aliʻi e hele ana, a i ka huli ʻana aʻe i hope, e nānā i kona lehulehu, aia hoʻi, hoʻokahi kanaka e ukali ana ma hope ona (Lonoikamakahiki) he kanaka ʻē wale nō, ʻaʻole ʻo ia ʻike; a ʻo kona nui i hele pū mai ai mai Hawaiʻi mai, ʻaʻole hoʻokahi i koe, ua pau loa i ka haʻalele.

I ka manawa o ke aliʻi i ʻike mai ai iā Kapaʻihiahilina e ukali ana, ʻaʻole ʻo ia i ʻekemu mai, akā, hoʻomau akula nō ʻo Lonoikamakahiki i ka hele i mua, me ka mea ʻole nāna e kuhikuhi i kahi āna i hilinaʻi nui ai e ʻike. Akā, i ka ʻalawa hou ʻana aʻe o Lonoikamakahiki i hope, e ukali ana nō ʻo Kapaʻihiahilina ma hope ona. I ia manawa, ʻakahi nō a kamaʻilio aku ʻo Lonoikamakahiki iā ia, me ka nīnau aku: “E hele ana ʻoe i hea?”

ʻĪ akula ʻo Kapaʻihiahilina: “I ukali wale mai nei nō wau iā ʻoe, no ka mea, lohe aʻe nei wau i ou kānaka i hoʻi aʻe nei, ua pau i ka haʻalele iā ʻoe, no laila, aloha iā ʻoe, ukali mai nei.”

A ʻo ua ʻo Kapaʻihiahilina, i loko o kona manawa i lohe ai ua haʻalele ʻia, no laila, lawe aʻela ʻo ia i ʻumeke poi, me nā kāuna ʻoʻopu, a ʻimi akula i ke aliʻi. He mea mau hoʻi iā Kapaʻihiahilina i nā lā a pau o kāna ukali ʻana iā Lonoikamakahiki, ka mālama ʻana i nā kānāwai o ke kapu aliʻi. ʻO ia hoʻi, i ka manawa kakahiaka nui, ka manawa e lōʻihi ana ke aka o ke aliʻi, ʻaʻole ʻo Kapaʻihiahilina i ʻike i ko lāua kōkoʻolua ʻo lāua wale aʻe aku i ke aka, akā, mālama mau nō ʻo ia i ke kapu aliʻi.

A he mea mau hoʻi iā Lonoikamakahiki ka nānā mau ʻana iā Kapaʻihiahilina ma kona ʻano menemene aliʻi. A i loko o kekahi lā o kā lāua hele ʻana, i ka manawa e hoʻokaʻawale ʻana o Kapaʻihiahilina iā ia iho, ma ka hele ʻana, ma ka noho ʻana a me ka moe ʻana, ʻī akula ʻo Lonoikamakahiki iā ia: “Mai hoʻokapukapu mai ʻoe iaʻu, no ka mea, ʻo koʻu wahi moe, ma laila mai ʻoe, mai hoʻokaʻawale ʻoe iaʻu, no ka mea, ua pale ka pono, eia kāua i ke au akua kahi i hele ai.”

A no laila, ua hoʻokō ʻia kā ke aliʻi ʻōlelo, a noho pū ihola lāua.

I kā lāua hele ʻana ma nā kuahiwi o Kauaʻi i loko o ka lipo nahele loloa, ua nui ko lāua pilikia i ka ʻai, ʻo ka hala kāʻao kā lāua ʻai. A pilikia nō hoʻi lāua i ke kapa ʻole, ʻo ka laukī ko lāua kapa; a nele lāua i ka malo ʻole, ʻo ka palai i hili ʻia ko lāua malo. Pēlā mau ko lāua hele ʻana a hiki i kahi a ua ʻo Lonoikamakahiki i ʻake nui ai e ʻike, ʻo ia hoʻi ʻo Kahihikolo, a hiki wale i ka hoʻi ʻana mai i kai.

Akā, i ko lāua wā e hele ana i loko o nā pilikia he nui, pilikia ʻai, pilikia kapa, pilikia malo, pilikia i ka ua, aia nō naʻe i loko o ko Lonoikamakahiki manaʻo ka mea e hiki ai iā ia ke hana aku ai iā Kapaʻihiahilina. A, i ka hoʻi ʻana o lāua mai kā lāua huakaʻi hele mauna aʻe, lilo aʻela ʻo Kapaʻihiahilina i punahele nui, a i kuhina nui hoʻi. ʻO nā mea a pau a Lonoikamakahiki, nā mea nui, nā mea liʻiliʻi i waiho aku ai i nā kānaka a me kaukau aliʻi. ʻO nā ʻāina hoʻi a pau, aia nō ia ma ko Kapaʻihiahilina lima ka hoʻoponopono. ʻAʻole he mea nui ʻē aʻe ma ko Lonoikamakahiki alo, ʻo Kapaʻihiahilina wale nō, a ʻo ia nō ke poʻo kiʻekiʻe ma ka mokupuni o Hawaiʻi a puni. A, i ko Lonoikamakahiki hoʻi ʻana i Hawaiʻi, ma hope iho o kāna huakaʻi hele mauna, lawe aʻela ʻo ia iā Kapaʻihiahilina i Hawaiʻi, i hoʻokohu aku ai ʻo ia iā Kapaʻihiahilina, ma kona ʻano kuhina nui, a punahele nui hoʻi.

Ma ko Lonoikamakahiki wahi moe, ma laila ʻo Kapaʻihiahilina e moe ai, ma kona wahi e noho ai, ma laila pū nō me Kapaʻihiahilina. ʻO ka pūloʻuloʻu kapu aliʻi, hiki ʻole i nā punahele mua āna ke komo aku, ma laila ʻo Kapaʻihiahilina e noho ai. Akā, i ka hiki ʻana o Lonoikamakahiki i Hawaiʻi me Kapaʻihiahilina, ʻike maila nā ilāmuku a me nā kākāʻōlelo a Lonoikamakahiki, ua kela aku ka punahele o Kapaʻihiahilina, no ka mea, ʻaʻole i hana ʻia kekahi mau punahele ma mua e like me kēia.

I kekahi lā, hoʻākoakoa aʻela ʻo Lonoikamakahiki i kona mau kaukau aliʻi a pau, a me kona mau kākāʻōlelo, a hōʻike akula i ko Kapaʻihiahilina lilo ʻana i poʻo kiʻekiʻe ma ka ʻāina a puni ʻo Hawaiʻi. Akā, he mea ʻoluʻolu ʻole naʻe ia i ko nā aliʻi manaʻo, a me ko Lonoikamakahiki alo aliʻi a pau.