Lonoikamakahiki: Mokuna ʻUmi Kūmāono

KA HELE ʻANA O KAPAʻIHIAHILINA; KA ʻIMI ʻANA O LONOIKAMAKAHIKI IĀ IA; KO KAPAʻIHIAHILINA HOʻI ʻANA MAI A NOHO HOU I KUHINA NUI

A pau kā Kapaʻihiahilina kāhea ʻana iā Lonoikamakahiki ma ke mele, a laila, huli hoʻi akula ʻo ia, me ka uē pū i ke aloha i ke aliʻi, a kau i luna o nā waʻa, a holo akula. I ka manawa i pau aʻe ai kā Kapaʻihiahilina kāhea ʻana i ka inoa o Lonoikamakahiki, a ma hope iho, kupu maila ko Lonoikamakahiki aloha no Kapaʻihiahilina, no kona hoʻālohaloha ʻana mai, ma ke ʻano o kā lāua pili ʻana, a me ko lāua hele ʻana. A he mea maopopo hoʻi, ua haku ʻo Kapaʻihiahilina i ke mele ma ke ʻano ʻoiaʻiʻo. No laila, ʻōlelo aʻela ʻo Lonoikamakahiki i nā kiaʻi puka o ka hale aliʻi, e wehe aʻe ke pani, a e hoʻokomo aʻe iā Kapaʻihiahilina i loko o ka hale. Akā, i ka wehe ʻana aʻe o ke pani o ka hale aliʻi, aia ʻo Kapaʻihiahilina e holo ana ma waho o Laʻaloa.

A, i ka ʻike ʻana o Lonoikamakahiki, e holo ana ʻo Kapaʻihiahilina, a laila hoʻouna akula ʻo ia i nā ʻelele, e kiʻi aku iā Kapaʻihiahilina. A, i ke kiʻi ʻana o nā ʻelele ma muli o ka ʻōlelo a ke aliʻi, a hālāwai akula me Kapaʻihiahilina, me ka ʻōlelo aku: “I kiʻi mai nei mākou iā ʻoe e hoʻi. Ua hoʻouna mai nei iā mākou e ʻōlelo aku iā ʻoe e hoʻi, no ka mea, ua nui loa ke aloha o ke aliʻi iā ʻoe i ko kaukau ʻana aʻe ma ke mele, e like me kā ʻolua hele ʻana. Haʻalele akula mākou, aia nō ke aliʻi (Lonoikamakahiki) ke uē lā.”

A lohe ʻo Kapaʻihiahilina i kēia leo, a laila, ʻōlelo akula ʻo ia i nā ʻelele, me ka ʻī aku: “E hoʻi ʻolua a i ke aliʻi, e haʻi aku i kuʻu aloha iā ia, ʻaʻole au e hoʻi aku, no ka mea, ua hoʻolohe aku ia i nā ʻōlelo a ka poʻe ʻakiʻaki o kona alo. Maliʻa paha ʻo ua poʻe lā nō kekahi i hele pū me ia, a ʻai i ka pua pala o ka hala o Poʻokū, a hume pū i ka malo lākī, a me ka palai. A no laila, ke hoʻi nei au a waiho aku nā iwi iā Kauaʻi. A, inā he make noʻu, ʻaʻole hoʻi ʻana, akā, inā he make nona no kuʻu hoa ukali ʻino, i Kauaʻi nō hoʻi au, uē mai. O hoʻi ʻolua.”

A pau kā Kapaʻihiahilina ʻōlelo ʻana i ua mau luna nei, a laila , hoʻi akula lāua, a hālāwai me ke aliʻi (Lonoikamakahiki), a haʻi akula i nā mea a pau a Kapaʻihiahilina i ʻōlelo mai ai.

A ma kēia mea a ua mau ʻelele nei i ʻōlelo mai ai, he mea pono ʻole loa ia iā Lonoikamakahiki. A no laila, hoʻolale aʻela ʻo Lonoikamakahiki i kāna mau hoe waʻa ʻelua, iā Kapahi a me Moanaikaiaiwa, ʻo Kipunuiaiakamau mā, ʻo ke keiki hoʻokama o Kamalālāwalu. A ma mua o kona (Lonoikamakahiki) holo ʻana, kauoha aʻela ʻo ia iā Kaikilani, Kealiʻiakalani, Kalanioʻumi, a me Keākealani: “Eia wau ke hele nei, e noho ʻoukou i ka ʻāina, e nānā kekahi o ʻoukou i kekahi, mai kekēue ʻoukou. Inā hoʻi i hele au a i maliu mai kuʻu hoa hele iaʻu, a laila, hoʻi mai māua, akā hoʻi, maliu ʻole mai kēlā a laila, ukali aku nō au ma muli ona (Kapaʻihiahilina), a maliʻa paha o maliu mai i ka ukali lōʻihi ʻia aku. Oi ē, he mākole ka huhū, o hele a ka lihi pepeiao.”

A pau kā Lonoikamakahiki ʻōlelo ʻana i kēia mau ʻōlelo, kau akula ʻo ia i luna o nā waʻa a holo akula. I ia ʻimi ʻana a Lonoikamakahiki, hālāwai akula ʻo ia me Kapaʻihiahilina ma ʻAnaehoʻomalu, ma ke kaha, ma ka palena o Kona a me Kohala. A penei nō ka moʻolelo o ia ʻimi ʻana a Lonoikamakahiki.

I ka manawa i ʻimi aku ai ʻo ua ʻo Lonoikamakahiki, ua pae mua aku ʻo Kapaʻihiahilina i ʻAnaehoʻomalu a ma hope aku lākou nei (Lonoikamakahiki mā). A, i ka manawa i ʻike aku ai ʻo Lonoikamakahiki iā Kapaʻihiahilina e noho mai ana i kaha one, ma kahi e kau ana nā waʻa o lākou (o Kapaʻihiahilina mā), a laila, uē akula ʻo Lonoikamakahiki, ma ka uē helu ʻana, e like me kā lāua hele ʻana.

A, ʻike maila nō hoʻi ʻo Kapaʻihiahilina i ka uē helu aku a ke aliʻi, a laila, uē helu maila nō hoʻi ʻo ia.

A, iā lāua i hālāwai ai, a pau kā lāua uē ʻana a me kā lāua kamaʻilio ʻana, a laila, kau ihola ʻo Lonoikamakahiki i ʻōlelo hoʻohiki ma waena o lāua, ʻaʻole e loaʻa hou kekahi kūʻē. ʻAʻole hoʻi e hoʻolohe i nā ʻōlelo ʻakiʻaki a kona mau ʻaialo. Akā, i mea e paʻa ʻiʻo ai kā lāua hoʻohiki, no laila, kūkulu ihola ʻo Lonoikamakahiki i wahi ahu pōhaku (heiau), i wahi no lāua e pule ai me ka hoʻohiki i mua o ke akua o Lonoikamakahiki, no ka hoʻopaʻa ʻana i ko lāua hoʻohiki ʻana.

A, ʻike akula ʻo Kapaʻihiahilina, ua hōʻoiaʻiʻo mai ʻo Lonoikamakahiki i kāna hoʻohiki ʻana, i ia manawa ko Kapaʻihiahilina ʻae ʻana aku e hoʻi me Lonoikamakahiki. A pau kā lāua kapu heiau ʻana ma laila, hoʻi aku lāua i Kona, a noho ihola ma Kaʻawaloa, ma Kona Hema.

(Ua ʻōlelo ʻia ma ka moʻolelo o ko lāua hana ʻana i ʻōlelo hoʻohiki no ke kūkulu ʻana i ke ahu pōhaku ma ʻAnaehoʻomalu, ua kapa ʻia ka inoa o ia palena ma waena o Kohala a me Kona “ ʻO Keahualono”. ʻO ka inoa mau ia o ia wahi a hiki mai i kēia manawa, ʻo ia hoʻi ke kūkulu ʻana o Lonoikamakahiki i ahu pōhaku).

A i ka hoʻi ʻana o Lonoikamakahiki me Kapaʻihiahilina, noho hou ihola ʻo Kapaʻihiahilina ma kona noho kuhina nui e like me ka noho mua ʻana. A ma hope mai o ko Kapaʻihiahilina noho kuhina hou ʻana, a laila, kūkākūkā aʻela ʻo Kapaʻihiahilina me Lonoikamakahiki, i mea e kaʻawale aku ai ka poʻe nāna i niʻaniʻa wale iā Kapaʻihiahilina mai ke alo aliʻi aku. No ka mea, ua hōʻole aku ua ʻo Kapaihiailina iā Lonoikamakahiki i ko lāua hālāwai ʻana ma ʻAnaehoʻomalu. A penei ka ʻōlelo ʻana: “ ʻAʻole au e hoʻi hou aku me ʻoe, aia a kaʻawale aku ka poʻe nāna i niʻaniʻa wale iaʻu mai kou alo aku, a laila, hoʻi aku au me ʻoe.”

A no ia mea, i kūkākūkā ai ʻo Lonoikamakahiki me Kapaʻihiahilina. Akā, ua nīnau aku ʻo Lonoikamakahiki i ko Kapaʻihiahilina manaʻo no ka poʻe nāna i niʻaniʻa wale ʻo ia, inā paha, ʻo ka make ko Kapaʻihiahilina makemake, ʻo ia nō. A laila, ʻo ko Lonoikamakahiki makemake nō ia. A, inā ʻo ke kīpaku ko Kapaʻihiahilina makemake, a laila, pēlā nō, ʻo ko Lonoikamakahiki manaʻo nō ia. E like me kā Kapahiahilina mea e koi ai, ma laila aku nō ʻo Lonoikamakahiki.

A, no laila, ma kēla kūkā ʻana a lāua ma kēia mau mea, ua hoʻoholo ko Kapaʻihiahilina manaʻo, e pau i ka make ka poʻe nāna i niʻaniʻa aku. Akā hoʻi, i mea e pau ko lākou make māinoino ʻana ma ka pepehi maoli aku, no laila, ua waiho ʻia ko lākou make ma loko o ke kaua ʻana. A pau ihola ka poʻe nāna i niʻaniʻa wale iā Kapaʻihiahilina i ka make. A ma hope iho o ia manawa, kau pono ihola ʻo Kapaʻihiahilina ma kona noho punahele ʻana, ma ka ʻaoʻao kuhina nui a hiki i kona make ʻana.

Ma ia hope mai a hiki i ko Lonoikamakahiki make ʻana, ʻaʻole he mau kaua ʻana, ʻaʻole nō hoʻi he kipi, he maikaʻi wale nō. A hala ʻo Lonoikamakahiki i ka make, ua ʻōlelo ʻia, ua lilo ke Aupuni o Hawaiʻi iā Keākealani. A mai ka manawa i lilo ai ʻo Hawaiʻi iā Keākealani a hiki i nā aliʻi ʻai moku ma hope mai ona, a hiki iā Kamehameha, ʻaʻole i ʻike ʻia ma kēia moʻolelo nā kaua nui i ia manawa. Akā, i ko Keōua manawa i noho ai ke kipi ʻana o nā aliʻi ʻai ʻokana.